Střecha bungalovu? Pozor na nutná opatření!
14. březen 2018

Bungalovy se stávají jedním z nejoblíbenějších konceptů rodinných domů. Jednoduchost, vše se odehrává v rámci jednoho patra, takže i ve stáří si můžete dovolit ten luxus užívat si bydlení prakticky bez schodiště (nepočítám schodiště venkovní). Ale podívejme se blíže na střechu bungalovu. Většinou je tvořena vazníky, a aby dům nevypadal podivně, architekti a projektanti navrhují střechy bungalovů s nižším sklonem, než jaký se běžně navrhuje u vícepodlažních domů a obytným podkroví. A oblíbenou střešní krytinou těchto domů je střešní taška ať už pálená tak betonová.

A kde je úskalí střechy bungalovů? Prakticky každá střecha dnes potřebuje ochranu proti vodě, která pronikne pod krytinu (nejen taškovou, může jít i o krytiny plechové). Tuto ochranu naleznete pod různými názvy, správně je to dnes DHV (doplňková hydroizolační vrstva). Dříve to byl název pojistná hydroizolace atd. Ať už se jí říká jakkoliv, tato vrstva je dnes v klasických větraných dvouplášťových střechách holou nezbytností*. Kromě ochrany skladby proti srážkám a kondenzátu zároveň v klasické střeše (pokud má fólie slepené přesahy) plní dobře funkci větrotěsnou a tím brání unikání tepla z tepelné izolace do větrané mezery = šetří náklady na vytápění. Slepené přesahy také brání zafoukávání srážek, například sněhu, který proudí zároveň s proudícím vzduchem ve větrané mezeře. Neslepený přesah totiž při silném větru kmitá a otevírá se, což může mít za následek vnikání sněhu nebo případně hnaného deště do spoje. Pro vytváření této vrstvy byly předpisy původně poměrně benevolentní, před několika lety se ale zpřísnily a nutno dodat, že k lepšímu (tedy pro lepší funkčnost této vrstvy).

Krytiny betonové a pálené

A tady se dostáváme k jádru problému vytvoření DHV u bungalovů. Pro skládané krytiny betonové a pálené je stanovena tabulka potřebného stupně (druhu a nutných doplňků) DHV, kde jednotlivé stupně závisí na tom, jestli střecha dodržuje předepsaný bezpečný sklon, nebo jej podkračuje  a o kolik. Kromě toho stupeň těsnosti DHV závisí na tzv. zvláštních požadavcích. Zvláštním požadavkem může být například vysoká nadmořská výška objektu, klimatická oblast s velkou rychlostí větru nebo velkým množstvím sněhu, ale i naprosto běžné věci, jako jsou prostupy střechou (komín, střešní okna…), úžlabí = členitá střecha apod. Dokonce to, že bydlíte pod střechou, která není oddělena od obytné místnosti těžkým stropem (půdou) se počítá za dva body coby zvýšené požadavky. Tabulka zvýšených požadavků největšího českého výrobce materiálů pro vytvoření doplňkových hydroizolačních vrstev – firmy Juta

tridy-tesnosti.jpg

Tabulka zdroj: www.juta.cz

Zde vidíte, že požadavek na těsnost (a tím i lepší materiály) se zvyšuje nejen s podkročemím bezpečného sklonu střechy, ale s rostoucím počtem zvláštních požadavků se dostáváte v rámci stále ještě bezpečného sklonu (tedy taška má bezpečný sklon 30°a střecha je plánována se sklonem 35°) z třídy těsnosti 6 (nejhorší) až na třídu 4 (při 3 zvláštních požadavcích), tedy zde se již počítá s tím, že budete slepovat spoje a pojistná izolace musí ležet na tvarově stálé tepelné izolaci nebo bednění.

Životnost stavby

To znamená, že předpis rozumně říká, že slepovat něco ve vzduchu, nechat to ve vzduchu viset po celou dobu životnosti stavby a spoléhat se na to, že fólie zůstane těsná i ve slepených spojích, můžeme jen velmi těžko (Je pravdou, že pokud se střecha zatepluje, provádí se zateplení většinou až v horizontu týdnů po dokončení střechy, ale alespoň po této době bude pojistná izolace podporována  tepelnou izolací).

A tady konečně přicházíme k výše zmíněným bungalovům a střechám na nich ze skládaných taškových krytin. Většinou se jejich konstrukce opírá o vazníkovou konstrukci, na níž je zavěšena nosná konstrukce podhledu, na kterou se provede parozábrana a zateplení. Jak bylo zmíněno, pokud není střecha oddělena od obytných prostor pevnou konstrukcí stropu (tedy pokud objekt nemá půdu s pevnou podlahou), bere se prostor (zjednodušeně) jako obytné podkroví.

A to jsou dva tzv. zvýšené požadavky. Z výše uvedené tabulky vidíme, že i pokud je střecha naprojektována v bezpečném sklonu pro danou krytinu, nutně musí být provedeno podstřeší nejméně 5té třídy, tedy typu 2.4. To znamená že DHV musí ležet na tvarově stálé tepelné izolaci nebo na dřevěném bednění.

Bezpečný sklon krytiny

A u bungalovu budeme hledat pod fólií tepelnou izolaci jen těžko, že? A stačí složitější půdorys objektu, tedy střecha bude také členitější (je přítomno úžlabí apod.) nebo jsou v konstrukci osazeny světlovody, komín, objekt je postaven ve složitějších klimatických podmínkách… a už se dostáváme na tři zvláštní požadavky, což znamená ještě navíc slepené přesahy fólie a pokud se budou zvláštní požadavky sčítat, i v bezpečném sklonu krytiny musíme ještě podtěsnit kontralatě. Samozřejmě na bednění. Když se dostaneme pod bezpečný sklon krytiny o max. 4°, pro bungalovy s lehkým stropem automaticky podtěsňujeme kontralatě a slepujeme přesahy – na bednění. Zde si ověřujte ještě požadavky, které má daná střešní taška, tedy výrobce, v návodech na pokládku. Některé typy tašek jsou svými požadavky na podkročení bezpečného sklonu náročnější, než jaké jsou obecné požadavky (viz výše uvedenou tabulku).

difol-foto1.jpgSamozřejmě, pokud je vytvořen nad obytným prostorem pevný zateplený strop, a ne jen zavěšený podhled, odpadají dva zvláštní požadavky. Za určitých ideálních okolností se potom můžeme spokojit i s fólií napnutou na vazníky, ale zde doporučuji velmi vážit toto rozhodnutí. Potom je ale otázka, do jaké míry se dá mluvit o bungalovu, že? Vždy vycházejte s požadavků předpisů a výrobce krytiny, přičemž doporučuji vybírat si bezpečnější (tedy přísnější požadavek). Tabulka je poměrně přehledná, a proč se podle ní často nepostupuje, nevím.

Rozvolnění spojů na pojistné izolaci

Na závěr mohu s klidným svědomím říci, že se většina konstrukcí střech bungalovů, u kterých podle stanovení stupně těsnosti DHV musí být naprojektováno bednění, se projektuje a provádí bez něj. Bohužel. To může mít za následek rozvolnění spojů na pojistné izolaci a následné vnikání vlhkosti do prostoru vazníků a zavlhání tepelné izolace.

Zde je apel na projektanty a realizační firmy. Nejste-li si jisti správnou konstrukcí střechy pro vámi navrhovaný nebo prováděný dům, kontaktujte Poradenství PRO-DOMA střechy.

Střecha s pohledovými krokvemi

Každá střecha, která je dnes pokryta taškami, je větraná dvouplášťová nebo tříplášťová střecha. Toto platí i pro většinu ostatních krytin šikmých střech. Jednoplášťová střecha je například střecha s pohledovými dřevěnými krokvemi zateplená nad krokvemi s povlakovou krytinou (asfaltový pás, PVC-P fólie) s vynikající parozábranou. Takováto střecha potom větrat nepotřebuje a povlaková krytina je naprosto vodotěsná proti vniknutí srážek.

Difol 150 2AP je vhodnou volbou pro vytvoření DHV na dřevěném bednění pro běžné sklony střech nejen bungalovů nad 17° sklonu (podle potřeby lze doplnit těsněním pod kontralatě apod.).

Vhodnost použití můžete konzultovat s Poradenstvím PRO-DOMA - Ing. Stanislav Nohavica(778 408 314, stanislav.nohavica@pro-doma.cz)

 

Týká se témat

Zeptejte se specialisty

Poptejte nás

Při poskytování našich služeb nám pomáhají soubory cookie. Využíváním našich služeb s jejich používáním souhlasíte.
Upozornění: Věnujte prosím pozornost upravené sekci Ochrana osobních údajů.
Více informací