Střecha s nízkým sklonem. Jakou zvolit krytinu?
24. duben 2018

Střecha s nízkým sklonem. Jakou zvolit krytinu?

Špatná volba s fatálními následky

f2.jpgChystáte se stavět dům a vybíráte si, jaká krytina se vám pro střechu vašeho vysněného bydlení nejvíce líbí. Nebo dům už máte a říkáte si, že už do střechy teče příliš a je vhodné provést výměnu krytiny. Asi Vás ale nepřekvapí, že nejdůležitějším kritériem (alespoň z pohledu funkčnosti) není vzhled, ale technické parametry střešní krytiny. Jedním z těchto parametrů je bezpečný sklon krytiny, a pokud vás nezastaví pojem bezpečný sklon, který vám zcela správně podsouvá myšlenku, že když mám střechu se sklonem pod uvedeným bezpečným sklonem krytiny, není to ideální a minimálně to bude stát něco navíc, je tu minimální sklon pro aplikaci dané krytiny. Dalšími parametry, které ovlivňují funkčnost střechy s vybranou krytinou, mohou být například hmotnost krytiny, odolnost vůči povětrnosti, … a v neposlední řadě i to, jak byl schopen výrobce vybavit systém dané krytiny doplňky. Pokud totiž výrobce vyrábí sebelepší krytinu, ale pokrývač nebo klempíř není schopen do ní zapracovat správně komín nebo prostup kanalizace, nebo pokud výrobce nepamatuje na dostatečné odvětrání střechy, je potom fungování takové střechy spíše snem než možností.

 

Ta červená barva na falcované krytině je zcela přírodní … rez.

A kromě toho, sklon střechy je (90°- zobrazený údaj =) 1,2°- pro falcovaný plech zcela nevyhovující i kdyby nebyl napojován délkově a …. střechou teče.

 

Sklony střechy s ohledem na funkčnost krytiny

Označení sklonu, který je hraniční nebo doporučený pro daný typ krytiny se u různých druhů krytin liší. U střešních betonových nebo keramických tašek byste pro vámi zvolený typ měli najít jak bezpečný, tak minimální sklon. U velkoformátových plechových krytin imitujících střešní tašky zase většinou naleznete pouze minimální sklon. V každém případě, nedodržení doporučení výrobce nebo absence zdravého rozumu může být pro správné fungování střechy opravdu zásadní a smrtící faktor.  Nehledě na to, že například použití velkoformátových střešních tabulí, které se vyrábí v rozměrech o šířce často nad 1 m a délky až 6 m pro velmi náročnou a členitou střechu, kde bude odpad při řezání krytiny u nároží nebo úžlabí obrovský, je nesmysl i ekonomicky.

U střešních tašek naleznete údaj BEZPEČNÝ SKLON. Jedná se o sklon, při kterém bude taška fungovat na běžné střeše bez dramaticky finančně náročných opatření (tedy s použitím běžné podstřešní fólie = doplňkové hydroizolační vrstvy). Samozřejmě, sklon není jediný určující faktor, vstupuje zde do hry to, zda se v podkroví bydlí nebo ne, členitost střechy, nadmořská výška stavby atd. Tyto faktory mohou i u střechy s bezpečným sklonem pro danou tašku zvýšit požadavky na pojistnou vrstvu pod krytinou. Není ale důvod hned na začátku riskovat a projektovat střechu se sklonem, který je pod uváděnou hodnotou výrobce. Krytinu přece dáváte na střechu, aby odváděla vodu. Že hezky vypadá a že tam máte právě tu, která se vám líbí, to by měla být přidaná hodnota, ne nejdůležitější kritérium. Většina výrobců střešních tašek má podrobně rozepsaných několik úrovní DHV (doplňkové hydroizolační vrstvy), kde se s klesajícím sklonem a rostoucím počtem tzv. zvláštních požadavků kvalita a těsnost DHV roste až prakticky vodotěsné izolaci pod plánovanou krytinou. V každém případě se ale doporučuji nad hodnotou bezpečného sklonu, pokud vás nedonutí opravdu vážné důvody provést to jinak.

Od prosté fólie po asfaltový pás

Jednotlivé stupně podstřeší totiž samozřejmě se zlepšující se těsností si žádají také vyšší a vyšší náklady. Od prosté fólie vypnuté mezi krokvemi přes na dřevěném bednění ležící fólie vyšších gramáží se slepenými přesahy až po asfaltový pás ležící na dřevěném bednění se svařenými přesahy přebíhající přes kontralatě shora, takže se sice žádná voda z deště nebo sněhu nedostane do tepelné izolace, pod pásem ale budeme muset vytvořit větranou mezeru, protože pás neumožní ani vlhkosti zkondenzované ve skladbě (která do skladby vnikla z interiéru) odcházet ze střechy. Dostáváme se tedy potom do paradoxní situace, kdy musíme ne povrch tepelné izolace položit ještě běžnou pojistnou izolaci, abychom ochránili teplo v tepelné izolaci před vytahováním  proudícím vzduchem. A rázem máme skladbu neuvěřitelně složitou, neuvěřitelně drahou a jediným zadostiučiněním pro nás bude, že je (doufejme) funkční a to s krytinou, která se nám tak líbila a nezdála se ani tak drahá….

Nepodkročujte minimální sklon

Věřte, že to je ale lepší případ. V tom horším pokrývač provede střechu, jako by sklon střechy byl naprosto odpovídající bezpečnému sklonu a vás čeká po první nebo druhé zimě střechu úkol rozkrýt a dát vše do pořádku. A to se, bohužel, ještě občas také stává.

V žádném případě nepodkročujte minimální sklon pro použití krytiny daný výrobcem. Výrobci vědí, proč jej stanovili. Pokud má střešní konstrukce sklon například 14° tak věřte, že střešní tašky nebo plechové imitace tašek nakonec budou mít sklon výrazně nižší. Tašky se kladou jedna na druhou a sklon jednotlivých tašek rozhodně nakonec není totožný se sklonem krokve nebo vazníku. Hezky je to vidět na obrázku z montážního návodu na velkoformátové krytiny Lindab (zdroj: www.lindab.cz). Pokud byste takovouto krytinu položili na vodorovnou podložku, prostě by v ní po dešti stála voda, dokud by se neodpařila.

f3.jpg

Minimální sklon ale není stanoven jen proto, aby nestála voda na krytině, důvodů je více. Prostě pod tento sklon nelze krytinu aplikovat. Pokud jdete se sklonem střechy na takováto minima, zároveň většina výrobců stanovuje, za jakých podmínek to může být (většinou je požadován velmi efektivní systém ještě pod krytinou v podobě DHV (doplňkové hydroizolační vrstvy) – tedy jakési pojistky pro případ, že voda vnikne pod krytinu. Zároveň počítejte s tím, že pokud budete mít krytinu namontovánu pod minimálním sklonem stanoveným výrobce, ten se s vámi pravděpodobně nebude chtít bavit o jakékoliv reklamaci, která se bude krytiny týkat.

Velmi často se také setkáváme s tím, že chybné jsou již údaje v projektu, zejména skladba, která absolutně neodráží malé sklony navržených konstrukcí. Poté velmi často slyšíme, že projektant přece neuvedl do projektu, jaká taška má být na střechu použita přesně a že to měla dobře zvolit realizační firma. Bohužel. Například u falcovaných plechů udává norma ČSN 733610 – Navrhování klempířských konstrukcí – minimální sklon 7° a to za předpokladu, že krytina je spojována na dvojitou stojatou drážku (zjednodušeně 2x zatočené plechy do sebe) a krytina je od okapu až po hřeben vcelku, bez podélného napojení. Pokud je plech napojován délkově, dokonce 25°. Někteří výrobci sice za opatření jako jsou těsnění do falců a bezpečnější podstřeší (asfaltový pás pod krytino atd., povolují u SVÉHO výrobku minimální sklon od 3° (pokud není krytina dělena). V projektech se občas setkáváme s nesmyslnými sklony 1°, dokonce 1%.

Střecha jako z falcovaného plechu

Pokud chcete, aby střecha vypadala jako z falcovaného plechu a přitom sklon střechy je naprosto nedostatečný, je zde řešení. Výrobci začali již před dlouhou dobou vyrábět k povlakovým krytinám z plastových fólií tzv. dekorační profil. Po jeho aplikaci na krytinu má výsledná krytina opravdu vzhled falcovaného plechu. Profily jsou dokonce i ve variantě fólií PIB, materiál Rhepanol, který je možno navíc ještě opatřit systémovým nátěrem z mědi, který bude postupně patinovat a chovat se barevně jako měď.

f4.jpg

Méně luxusně vypadající, přesto chytré a vtipné řešení jsou asfaltové pásy se vzorem tvořeným různými barvami a odstíny břidličného posypu na povrchu pásu. Laik ze vzdálenosti 10-15 metrů nepozná rozdíl mezi plechovou taškovou tabulí a touto krytinou.

f5.jpg

 

f6.jpgVěřte, že prakticky jedinými krytinami, které neumožní pronikání vody svým povrchem a ve spojích, i kdyby na nich voda stála a to ne zrovna v malé výšce vodního sloupce, jsou povlakové hydroizolace na bázi plastových fólií a asfaltových pásů (velmi omezeně se to dá říci i o izolačních nátěrech pro střechy, ale držel bych se prvních dvou kategorií).

Abychom se pořád neotírali jen o střechy s nízkým sklonem. Pokud se sklon střechy blíží 90°, není to také žádná výhra. Pro taškové krytiny platí pro sklony od 75°, že každá taška musí být přichycena v horní části(hřebík/vrut) a opatřena boční příchytkou, prostě, aby ,,neplandala“. U krytiny z asfaltových šindelů se zase dostanete do problémů, protože běžné šindele, které se musí aktivovat teplem a potom, když na sobě leží, se teplem spojí – to když šindel visí a neleží na podkladu se stane jen těžko. Dobře studujte návody výrobců ke každé krytině, vyplatí se to!

Na závěr malé shrnutí a několik doporučení

  1. Pokud máte pro váš nový dům vybranou střešní krytinu a víte, že prostě jinou nechcete, měli byste to říci projektantovi už na začátku. Ten by měl váš výběr zohlednit v konstrukci stavby (sklony, složitost půdorysu, členitost střechy, množství prostupů a jejich umístění).
  2. Pokud máte dům, kde chcete krytinu vyměnit, nejdříve si změřte sklon střechy. Dnes již to není problém, pokud máte chytrý telefon, stáhnete si do něj prográmek na měření sklonů za pár chvil. Až poté vybírejte krytinu a držte se pokud možno nad bezpečným sklonem krytiny. Prostá výměna krytiny za podobnou nebo stejnou nemusí být již v souladu s dnešními požadavky nebo předpisy. Pokud chcete odbornou pomoc, obraťte se na naše Poradenské studio.
  3. Projekt pro stavební povolení není dokument, který přesně řeší všechny detaily a skladby. Občas se také stává, že skladba uvedená v projektu by prostě nefungovala. Tyto chyby by měla odhalit realizační firma a nahradit adekvátním řešením, ne vždy se to ale povede. Pokud máte jakoukoliv pochybnost, můžete se obrátit na Poradenské studio Pro-doma v oblasti střech. Kontakt zde.

Stejně tak neváhejte nás kontaktovat, pokud máte střechu již realizovánu a prostě nefunguje tak, jak byste si představovali.

Ing. Stanislav Nohavica (778 408 314, stanislav.nohavica@pro-doma.cz)

Týká se témat

Zeptejte se specialisty

Poptejte nás

Při poskytování našich služeb nám pomáhají soubory cookie. Využíváním našich služeb s jejich používáním souhlasíte.
Upozornění: Věnujte prosím pozornost upravené sekci Ochrana osobních údajů.
Více informací