CEMENT HRANICE

CEMENT HRANICE

Cementu Hranice, akciová společnost, patří k předním výrobcům kvalitních cementů, suchých omítkových, maltových směsí a dalších pojiv na území České republiky.

V současné době jsou nabízeny cementy portlandské, portlandské s vápencem a vysokopecní cementy. Všechny jsou vyráběny podle platné normy EN 197-1.

Cement je dodáván buď volně ložený v cisternách nebo paletovaný. Z paletovaných cementů jsou to TOPCEMENT (CEM I 52,R), SUPERCEMENT (CEM I 42,5 R) a UNICEMENT ( CEM II/B-LL 32,5 R).

Produkty značky CEMENT HRANICE