Cement portlandský směsný II/B-M (S-LL) 32,5R - Českomoravský cement – 25 kg
Kód: 217507

Cement portlandský směsný II/B-M (S-LL) 32,5R - Českomoravský cement – 25 kg

Hmotnost: 25 Kg / KS
Tento produkt není momentálně v nabídce

Portlandský směsný cement.Portlandský směsný cement vyrábíme semletím portlandského slínku, granulované vysokopecní strusky, vápence, síranu vápenatého a případně některých dalších látek.

Použití
Pro běžné profesionální i domácí použití. Příprava běžných betonů a malt. Výroba podkladních betonů.

Vlastnosti

  • Pevnost v tlaku po 2 dnech 19 MPa až 24 MPa
  • Pevnost v tlaku po 28 dnech 45 MPa až 51 MPa

Výhody

  • Optimální poměr portlandského slínku, vysokopecní strusky a vápence
  • Nižší celkové hydratačního teplo
  • Pozvolný nárůst pevnosti
  • Stálost fyzikálních a chemických vlastností

Balení
Portlandský směsný cement CEM II/B-M (S-LL) 32,5 R dodáváme na EUR paletách. Na každé paletě je uloženo 56 pytlů, celkem o hmotnosti 1,4 t.

;