Dorazy pro posuvné brány - Ústí nad Labem, Předlice