Fasádní akrylátové omítky - Ústí nad Labem, Předlice