Hřebenové, nárožní pásy a okapnice pro šikmé střechy