Jekl uzavřený obdélníkový - Ústí nad Labem, Předlice