Kód: 102672

Lak asfaltový Renolak ALN – 9 kg

Hmotnost: 9,7 Kg / KS
Výrobce: OMA CZ
Není vybrána pobočka. K dispozici na 7 pobočkách .
Cena na e-shopu s DPH 609,23 Kč / KS Cena na e-shopu bez DPH 503,50 Kč / KS
Sleva 20 %
761,54 Kč


Slouží pro vytváření hydroizolačních vrstev tam, kde použití asfaltových pásů je obtížné pro velkou členitost podkladu, na ochranné nátěry betonových rour, ocelových konstrukcí i rour. Tento lak, vyznačující se vysokým podílem asfaltu, je nejvhodnější pro vytvoření hydroizolační vrstvy, na napenetrovaný podklad jsou nutné nejméně 3 nátěry. Není vhodný na šikmé střechy a tam, kde je předpoklad vysokých teplot. Renolak ALN slouží jako optimální ochrana proti vodě v případě betonových a kovových materiálů ukládaných hluboko do země. H226 Hořlavá kapalina a páry. H315 Dráždí kůži. H336 Může způsobit ospalost nebo závratě. H372 Způsobuje poškození orgánů při prodloužené nebo opakované expozici. H411 Toxický pro vodní organismy, s dlouhodobými účinky.
;