Lehčené a tepelně izolační omítky - Kroměříž, WACHAL