Nýtovací a sponkovací kleště - Ústí nad Labem, Předlice