Potrubní objímka jednoduchá - Ústí nad Labem, Předlice