Pozinkovaný válcovaný L profil - Ústí nad Labem, Předlice