Samovrtné šrouby do plechu TEX s půlkulatou hlavou - Ústí nad Labem, Předlice