Speciální parotěsné pásy modifikované - Kroměříž, WACHAL