Speciální parotěsné pásy oxidované - Kroměříž, WACHAL