Systémové střešní doplňky Betonpres - Ústí nad Labem, Předlice