Větrací pásy pro šikmé střechy - Ústí nad Labem, Předlice