Vnitřní pórobetonové zdivo Porfix - Kroměříž, WACHAL