Vozík pro posuvné brány s malým zatížením - Ústí nad Labem, Předlice