Zámková betonová dlažba Presbeton - Ústí nad Labem, Předlice