• Hrubá stavba

Fasádní desky z minerální vlny

SMARTwall S C1 od Knaufinsulation jsou tuhé tepelně izolační desky na zateplení fasády rodinných i bytových domů.

Fasádní desky z minerální vlny

Izolační desky SMARTwall S C1 jsou určeny pro použití do konstrukce vnějších kontaktních zateplovacích systémů jako tepelná a protipožární izolace. Na pevný, čistý od mastnot a dostatečně soudržný podklad se desky lepí pomocí vhodného stavebního lepidla a dodatečně kotví talířovými hmoždinkami.

Minerální vlna v deskách SMARTwall S C1 má převážně podélnou orientaci vláken, což zvyšuje tepelný odpor. Materiál je na povrchu jedné strany desky opatřen silikátovým nástřikem usnadňujícím přilnutí k lepidlům a tmelům. Minerální vlna je pojena organickou pryskyřicí a je v celém svém průřezu hydrofobizovaná.

Na desky se z vnější strany následně nanáší omítkové souvrství – penetrace, základní armovací vrstva (perlinka) a konečná povrchová vrstva, zpravidla tenkovrstvá omítka.