GYPSTREND

GYPSTREND

Společnost Gypstrend s.r.o. je těžebním a zpracovatelským podnikem přírodního sádrovce z jediné známé lokality v České republice. Gypstrend s.r.o. je držitelem všech nezbytných kvalifikací a oprávnění k těžbě na dvou lokalitách stejné opavské pánve.

Technologickou úpravou sádrovce se vyrábí sádrové pojivo, jež je dodáváno volně ložené nebo pytlované. Dalším produktem je výroba redukčního činidla do cementu - G-Sal plus. Kromě zpracování přírodního sádrovce, Gypstrend s.r.o. rovněž zpracovává i syntetický sádrovec, titano-sádrovec.

Produkty značky GYPSTREND