HOLCIM

HOLCIM

Společnost Holcim Česko již více než 125 let dodává na trh cementy a maltovinová pojiva. Cementy pro obecné použití jsou předními produkty, které společnost Holcim Česko vyrábí v Čížkovicích.  

V širokém portfoliu naleznete volně ložené i pytlované cementy, např. ekologický Standart Plus (CEM II/B-LL 32,5 R) nebo velmi odolný Special Plus (CEM II/A-S 42,5 R) a také maltovinové pojivo Multibat PLUS.

Produkty značky HOLCIM