• Střechy

Jak postavit zelenou plochou střechu

Zelená střecha se využívá zejména při realizaci plochých střech. Její skladba je kromě hydroizolace, tepelné izolace a parozábrany tvořena zelení, substrátem a drenážemi. Kromě estetické funkce plní i funkci ekologickou, zadržuje vodu v krajině.

Jak postavit zelenou plochou střechu

Historicky se zelené střechy navrhovaly už velmi dávno. Visuté zahrady princezny Semiramis vznikly už kolem roku 600 př. n. l. v Babyloně. Na našem území vznikla první zelená střecha na konírně v Lipníku nad Bečvou v r. 1863.

Dnes už ale střešní zahrady jen málokdy mohou pojmout stromy a vzrostlé keře. Jedná se spíše o subtilnější dimenze substrátu se suchomilnými rostlinami, keři a travami.

SKLADBA PLOCHÉ ZELENÉ STŘECHY

 Z pohledu rodinného domku se jedná o:

 • zeleň,
 • substrát,
 • filtrační vrstva (geotextilie 500 g/m2),
 • hydroakumulační a drenážní vrstva,
 • separační vrstva,
 • PE fólie,
 • hydroizolace,
 • separace (v případě použití hydroizolačního povlaku, který by se chemicky nesnášel s tepelnou izolací),
 • tepelná izolace dostatečné tuhosti,
 • parozábrana,
 • nosná konstrukce.

SPECIFIKA SKLADBY PRO ZELENÉ STŘECHY

 Tepelná izolace pro zelené jednoplášťové střechy musí být pevnější než běžná tepelná izolace pro střechy, které nemají vrstvu ozelenění nebo zátěže. Doporučuji PIR desky nebo EPS 150 (EPS 200) nebo můžete kombinovat izolant EPS (expandovaný polystyren) s finální vrstvou XPS (extrudovaný polystyren). Pokud bude vrstva zeminy vyšší, pro intenzivní ozelenění, musí být tepelná izolace pevnější. Uvažujte nad tím, že zemina po dešti bude vážit mnohem více.

Hydroizolace použitá pro tento typ střech musí být vybavena atestem FLL, který ji deklaruje jako hydroizolaci odolnou proti prorůstání kořínků. Tento atest je velmi důležitý, protože kořínky vnikající do spojů hydroizolace jsou velmi nebezpečné. Hydroizolace mohou být provedeny jak ze souvrství asfaltových pásů, tak z hydroizolační fólie.

Separačními vrstvami jsou v tomto případě geotextilie 300 g/m2, pokud možno nerecyklované s ohledem na možné zahnívání.

Pro hydroakumulační a drenážní vrstvu se nejvíce používají profilované nopové fólie s perforací v horní úrovni nopů. Zachytí srážky nebo závlahu, která na střechu dopadne, a zbylá voda perforací odtéká po hydroizolaci ke vpusti.

Filtrační vrstvu tvoří geotextilie o gramáži 500 g, která je dostatečně pevná a tuhá, aby se nebořila pod vahou zeminy do nopů a zároveň má dostatečně velké filtrační schopnosti.

Co se zeminy týče, záleží na tom, jaké rostliny chceme na střeše mít. Pro netřesky a jiné suchomilné rostliny se hodí jiná půda, než pro rostliny, jako jsou trávy a keře. Vrstvu zeminy ovlivňuje i velikost rostlin. Vždy počítejte s tím, že střechu musíte pravidelně zalévat.