• Střechy

Jak vybrat střešní krytinu?

Poradíme vám, jaká střešní krytina se nejvíce hodí na váš dům

Jak vybrat střešní krytinu?

Určitě znáte reklamní slogany „Střecha na celý život“, „Střecha dělá dům“ nebo „Lehká střecha s tradicí“. Co si ale počít, když střešní technologie detailně neznáte a nevíte, co pro střechu Vašeho domu optimálně zvolit? Rozhodovat se pouze podle marketingových sloganů a reklamy totiž není zrovna ideální. Poradíme Vám.

Co lidé nejvíc „řeší“

Nejvíce otázek ohledně výběru vhodné střešní krytiny je spojeno s typem střechy, vlastnostmi použité technologie, přednostmi a nedostatky konkrétního typu krytiny, cenami, faktickou pokládkou (stavební realizací) a zárukami. Menšina dotazů se týká estetických, barevných, zdravotních a ekologických aspektů.

Rozhodující parametry

Základem úspěšné volby je racionální analýza, v níže je třeba se zaměřit podle priority zejména na:

 • životnost,
 •  záruku,
 • cenu,
 • lokalitu (nadmořská výška, teplota, množství srážek, síla a směr větru),
 • typ a sklon střechy (dáno skladbou a technologií krovu),
 • barvu, tvar a design krytiny.

Typy střešních krytin nabízených v ČR

V geografických podmínkách střední Evropy nabízejí výrobci následující typy střešních krytin (řazeno dle abecedy):

 • asfaltová (asfaltový šindel),
 • betonová,
 • pálená,
 • plechová,
 • vláknocementová.

Protože existuje kromě rovných střech celé množství typů šikmých střech (sedlová, pultová, valbová, polovalbová a stanová), je logické, že ne na každý typ střechy se hodí určitý typ střešní krytiny.

Asfaltový šindel

Tato krytina se skládá ze skelné vložky (jádra) a asfaltu, který tvoří povrch. Barevné odstíny asfaltových šindelů, jichž existuje celá řada, tvoří pigmenty, které se míchají do drceného kameninového posypu. Kvalitní šindele se používají na střechy domů, méně kvalitní pak na zahradní domky, garáže a pergoly. Výhodou je nízká hmotnost, cena, snadná montáž bez nutnosti doplňků, nevýhodou kratší životnost, nutnost podkladní deskové konstrukce, hořlavost a neekologičnost výroby.

Betonová taška

Betonové tašky se vyrábějí zhutněním betonu. Barva krytiny je dána přísadou barvicích pigmentů. Mezi výhody betonové krytiny patří dlouhá životnost, žádná údržba, tvarová stálost, nehořlavost, recyklovatelnost a snadná pokládka. Nevýhody představují vysoká hmotnost, barevná nestálost, křehkost a nutnost vyššího sklonu střechy.

Pálená taška

Tato krytina se vyrábí z cihlářské hlíny. Díky vypálení má vysokou odolnost. Povrch se dále zušlechťuje pomocí engoby nebo glazury, které tašce dávají barvu, tvrdost a lesk. Výhodami je dlouhá životnost, vysoká mrazuvzdornost, barevná stálost, bezúdržbovost, nehořlavost, možnost pochozu a ekologičnost. Nevýhodami jsou vysoká váha, vyšší cena a křehkost.

Plechová krytina

Plechové krytiny se vyrábějí z oceli. Existuje několik typů a povrchových úprav plechových krytin: velkoformátová, maloformátová, falcovaná a skládaná.

Velkoformátová krytina se dodává ve velkých formátovacích tabulích, které designově imitují pálenou tašku. Výhodou je nižší cena, nízká hmotnost, rychlá a snadná montáž, možnost nízkého sklonu střechy. Nevýhody představují kratší životnost, větší hluk při dešti, barevná nestálost a komplikovanější odvětrávání.

Maloformátová plechová krytina je oboustranně ošetřena proti korozi a dodává se s akrylátovou povrchovou úpravou a fungicidy. Výhody jsou stejné jako u velkoformátu, nevýhodami pak jsou množství spojů, vyšší hlučnost a nemožnost pochozu.

Falcovaná krytina nabízí moderní estetický vzhled. Tvoří se klempířským spojováním plechových pásů. Po takovéto střeše lze chodit, technologie se může použít i pro nízký sklon střechy. Jako nevýhoda se jeví vyšší cena, pracnost a nákladnost pokládky a hlučnost.

Skládaná střecha představuje poslední typ plechové střechy. Jde o maloformátovou střechu vytvořenou z tzv. šablon, kdy se hliníkové, měděné nebo titanzinkové plechy skládají a vrství na sebe. Existuje velké množství povrchových úprav a barevných odstínů. Výhodou je nízká cena, možnost pochozu, nevýhodami jsou malý doplňkový sortiment, vysoká hlučnost a nutnost vysokého sklonu střechy.

Vláknocementová krytina

Vláknocementovou krytinu tvoří dnes šablony vyráběné z buničiny, umělých vláken a cementu. Rub i líc je ošetřen povrchovou úpravou, horní část je probarvena. Dříve se při výrobě používal azbest, od nějž se ze zdravotních důvodů upustilo. Výhodou šablon je nízká hmotnost, dobrý vzhled, snadná manipulace, nevýhodou pak nižší životnost a nemožnost pochozu.