• Hrubá stavba

Jak vybrat zdivo?

Každý, kdo si chce postavit dům, primárně přemýšlí, jak bude vypadat a z čeho vlastně bude.

Jak vybrat zdivo?

Pokud uvažujete o klasickém domu z cihel nebo tvárnic (kromě nich existují domy dřevěné, dřevostavby ze dřevotřísky, domy z kamene, betonu, oceli, skla, jílu, slámy, bambusu nebo konopí – ty ale tvoři v ČR pouhých několik málo procent), poradíme vám, z čeho si vybrat a proč.

Co je zdivo?

Pojmem zdivo označujeme stavební konstrukci vytvořenou ze základních stavebních prvků – cihel, cihelných bloků (střepů), tvárnic a tvarovek – spojených pojivem (maltou, lepidlem nebo pěnou).

Ke každému stavebnímu prvku doporučuje výrobce adekvátní pojivo (mnohdy ho i sám vyrábí). V dnešní době existují kompletní stavební systémy, které zahrnují prakticky všechny segmenty, které jsou pro kompletní stavbu potřebné: konkrétně jde o prvky pro obvodové zdivo, stropy, příčky, věnce a překlady.

Základní stavební prvky se vyrábějí v různé velikosti a síle, pevnosti (P10, 15, 20), přesnosti (broušené × nebroušené) a v různém provedení (s integrovanou tepelnou izolací, koncové, rohové, poloviční).

Investorova volba 

Budoucí majitel domu, zpravidla investor, se musí rozhodnout, z čeho konkrétně dům postaví. A to nejen podle svého vkusu, zkušeností, znalostí, doporučení, preferencí a peněženky, ale i podle typu a účelu stavby, podnebí (zateplení, fasáda) a náročnosti stavební realizace. Tomu pak architekt a projektant uzpůsobí stavební dokumentaci a výsledný projekt.

Obecně ale platí, že by použitý stavební materiál měl korespondovat s tepelně izolačními požadavky daného prostředí včetně takových parametrů, jako jsou nadmořská výška, průměrná teplota, povětrnost a akustika. Jiné podmínky by měl splňovat dům v Polabí poblíž dálnice a jiné na hřebenech hor v Beskydech.

Výhody a nevýhody různých technologií

Nejstarším stavebním prvkem v Česku byla dříve pálená cihla. Ta se nyní ale už kvůli svým špatným tepelněizolačním vlastnostem ke stavbě novostaveb nepoužívá. Její místo zaujaly dutinové cihelné střepy neboli klasické pálené cihly (označované někdy jako velkoformátové cihlové bloky), pórobetonové tvárnice, vápenopískové cihly a betonové tvarovky.

Silné zdi o šířce přes 60 cm v nových domech již dávno nenajdete. V tomto směru je tendence jasná: postavit relativně úzkou stěnu s co nejlepšími tepelněizolačními vlastnostmi a v případě potřeby – pokud technologie dovolí – ji ještě doizolovat vlnou nebo polystyrenem.


Červená klasika

Klasické pálené červené cihly představují tradiční oblíbené řešení českých novostaveb. Jejich technologický vývoj však pokračuje mílovými kroky. Nyní lze pořídit nejen nebroušené cihly s malinkými otvory, ale už i přesné broušené cihly s integrovanou tepelnou izolací: cihly s velkými otvory vyplněnými hydrofobizovanou minerální vatou, které už není třeba více zateplovat. Tato technologie umožňuje rychlé a přesné zdění na pěnu nebo tenkovrstvou lepicí maltu. Nevýhodou je nutnost složitého sekání při tvorbě elektřiny, vody a topení, vyrovnávání stěn při realizaci omítek (u nebroušených cihel), u broušených cihel pak vyšší cena, obtížnější manipulace a v případě potřeby náročné řezání. Hlavními značkami této kategorie je Porotherm a Heluz.

Švédská technologie – pórobeton

Pórobetonové tvárnice jsou hlavním konkurentem červených pálených cihel. Tvárnice jsou vyrobeny za vysokého tlaku a teploty (tzv. autokláv) z křemičitého písku, vápna, cementu, vody, vzduchu a kypřicí látky (hliník). Uvnitř obsahují milióny vzduchových dutin (pórů), díky nimž jsou jednak lehčí, jednak mají skvělé tepelně-izolační vlastnosti. Tuto technologie vynalezli před 100 lety Švédové. Velkou výhodou pórobetonových tvárnic je jejich přesnost, nízká váha umožňující snadnou manipulaci, možnost snadného řezání i obyčejnou pilkou a rychlá integrace inženýrských sítí, výborné tepelněizolační vlastnosti bez nutnosti zateplování, pohodové zdění, které zvládne i laik. Nevýhodou je vyšší nasákavost a cena. Hlavními značkami této kategorie jsou Ytong (a jeho alternativa Hebel) a Porfix.

Pro pasivní domy – vápenocementové cihly

Vápenocementové cihly byly vyvinuty ke stavbě pasivních a nízkoenergetických domů. Ačkoliv jsou velmi úzké (tenké), mají vynikající tepelněizolační vlastnosti, ale i tak vyžadují kvůli vysokým energetickým nárokům pasivních domů ještě další zateplení. Jejich nevýhodou je velká hmotnost. Hlavní značkou této kategorie je KM Beta.

Ploty a opěrné zdi – betonové tvarovky

Vytvořit zdivo lze i z betonových tvarovek. Tvarovky se však používají spíše ke stavbám opěrných zdí, plotů nebo garáží. V případě stavby domu z betonových tvarovek (ty se musí vylévat betonem, armovat a vyžadují vysokou přesnost zdění) je potřeba celou stavbu ještě zateplit. Hlavními značkami této kategorie jsou KB Blok a Best.