KERVAL

KERVAL

Společnost KERVAL, a. s. navazuje svojí činností na dlouholetou tradici v oblasti zpracování oceli a výroby otěruvzdorných a žáruvzdorných materiálů v Karlštejně u Berouna.

Společnost KERVAL a.s. svým předmětem podnikání navázala na výrobní činnost společnosti Kerval s.r.o., Ocelářského výzkumného ústavu, s.p. a společnosti OVÚ Karlštejn s.r.o. ? Průmyslová výroba byla ve společnosti zahájena ve třicátých letech minulého století. Prioritou výroby vždy byla kvalita výrobků, inovace výrobků a ohled na životní prostředí.

Po vstupu České republiky do EU společnost KERVAL a.s. rozšiřuje své styky se zahraničními partnery s cílem jednak modernizovat výrobní programy s ještě větším ohledem na životní prostředí a dále za účelem zvýšení výroby a možnosti nabídnout v mikroregionu pracovní příležitosti. Ze společnosti KERVAL a.s. se tak stala respektovaná společnost na tuzemském i zahraničním trhu a je nedílnou součástí obce Karlštejn.

Produkty značky KERVAL