KVK

KVK

Společnost Krkonošské vápenky Kunčice, a.s. je tračním českým výrobcem stavebních hmot a materiálů, který navazuje na dlouholetou podkrkonošskou tradici těžby vápenců a výrobků z nich.

Z původní vápenky a mlýnice vápenců umístěných v provozu Kunčice nad Labem se změnily v moderní závod s výrobou suchých omítkových a maltových směsí, stavební chemie, mletých vápenců, mletých dolomitů a drceného a tříděného kameniva s výrobními provozy v severních a východních Čechách a na severní Moravě.

Produkty značky KVK