ABY DOMŮM NEBYLA ZIMA

TEPELNÉ IZOLACE ŠETŘÍ ENERGII A PRODLUŽUJÍ ŽIVOTNOST STAVEB

Zajistit lidem v topné sezoně tepelný komfort vyžaduje značné finanční náklady. Jak je eliminovat pomocí nejmodernějších technologických systémů a nových , to je úkol počínající třetí dekády 2. tisíciletí. A nezapomínejte, že v době globálního oteplování chrání tepelná izolace váš dům i od přehřátí.

RŮST CEN ENERGIÍ A STAVEBNÍHO MATERIÁLU

Neustálý růst cen energií respektive cen elektřiny, ropy, uhlí a zemního plynu nutí majitele nemovitostí, aby hledali možnosti úspor. Ty se jim nabízejí zejména při vytápění respektive při snižování tepelných ztrát v pláštích (stěnách) a střechách budov. Vyžadují ale bezchybnou aplikaci těch .

ZATEPLOVÁNÍ BUDOV PLNÍ RŮZNÉ FUNKCE

K dnešnímu zateplování budov se využívají materiály, které zajišťují jak , tak i tepelnou izolaci domu. Nejnovější zateplovací materiály mají čtyři funkce. Tou první je odvětrávání přebytečné vlhkosti ze stavební konstrukce, druhou snížení tepelných ztrát (a zamezení přehřívání v létě) a třetí je funkce estetická, která pozitivně působí zejména u starších domů a mění jejich vzhled k nepoznání. Čtvrtá funkce tepelně-izolačních materiálů spočívá v prodloužení životnosti stavby.

DOTAČNÍ POLITIKA

Česká republika poskytuje dotace na zateplení majitelům rodinných domů. V rámci této dotace mohou lidé dokonce obdržet finanční podporu i na výměnu oken a dveří. Dotační částka se vždy odvíjí od dosažené energetické úspory.

Druhy tepelných izolací

Od doby, kdy jsme měli jako tepelnou izolaci k dispozici pouze skelnou vatu, technologové vyvinuli celou škálu produktů. Z hlediska materiálu dělíme tepelné izolace na pěnové, minerální vláknité, fóliové reflexní a rostlinné.

Pěnové představují polystyreny, polyuretany, PVC, PE, kaučuk, pěnové sklo, pryskyřice. Nejčastěji používaným materiálem v této skupině je

Mezi minerální vláknité tepelné izolace patří minerální vlna, která se vyrábí tavením hornin. se na základě poměru ceny a výkonu řadí mezi nejpoužívanější tepelné izolace.

Fóliovou reflexní tepelnou izolaci zastupuje reflexní tepelná izolace a vakuová izolace ve formě aerogelu.

Zástupcem přírodních materiálů využívaných při tepelných izolacích jsou konopí, celulóza a sláma.

OPTIMÁLNÍ IZOLAČNÍ TLOUŠŤKA

S je to podobné jako se spotřebou paliva v automobilu. Čím rychlejší je jízda, tím vyšší je i spotřeba. Tato úměra platí i v případě zateplení, se stoupající tloušťkou totiž roste i cena. V ní jsou totiž kromě samotného izolačního materiálu zahrnuty jako lišty, lepicí a omítkové hmoty, kotvení, pronájem lešení a zejména poměrně drahá práce. Jako ideální se proto jeví zateplení do tloušťky 20 cm, tedy tloušťky maxima jedné izolační desky.

NÁVRATNOST INVESTIC

Z hlediska návratnosti je totiž nejvýhodnější použít tloušťku izolace mezi 10 a 20 cm. Při předpokládaném meziročním růstu cen energií v posledních dvou dekádách (růst činil 2 – 3 %) se ekonomická efektivita zateplení v tomto rozmezí se příliš neliší. Zároveň je třeba zdůraznit, že doba návratnosti investic se značně liší u novostavby a u rekonstrukce.

Dalším faktorem je výběr a cena tepelné izolace a jejích komponentů. Záleží též na druhu vytápění a klimatizace. Velkou roli v rozpočtování hraje i to, zda budete zateplování realizovat svépomocí nebo zda ho svěříte odborné stavební firmě.

V každém případě se ale do zateplení domu investovat vyplatí. Když ne pro sebe, tak určitě pro příští generace.

Mgr. Luděk Svoboda, PRO-DOMA, SE