ČISTĚTE ŽLABY A SVODY NA STŘEŠE SVÉHO DOMU PRAVIDELNĚ

Žlaby a svody čistěte minimálně dvakrát ročně. Stejně tak i vtoky plochých střech. Tuto minimální frekvenci čištění uvádí i norma ČSN 731901 týkající se navrhování střech.

Pokud se žlab ucpe, vzniká kvůli tlení nečistot kyselý výluh, který žlab a svod poškozuje. Zároveň může stojící voda v zimním mrazivém období roztrhat svodové roury (dochází k rozfalcování nebo vyboulení).

ZACHYTÁVÁNÍ NEČISTOT

Na jímání listí ve žlabu a k napojení svodu na kanalizaci existuje mnoho různých řešení, všechny se však musejí pravidelně čistit. Nejčastěji se používá lapač nečistot v podobě košíčku, který je umístěn přímo v napojení na svod.

V případě použití mřížek položených na žlab k zanesení okapu sice nedojde, ale pokud dojde jejich zalepení mokrým listím, steče voda ze střechy mimo žlab. Proto někteří výrobci dodávají mřížky s nopy, které nedovolí listu přilnout ke mřížce.

OBLÍBENÝ GEIGER

Dalším způsobem jímání nečistot z okapů představuje lapač splavenin neboli lidově řečeno geiger. Do kanalizace tak nečistoty nepadají, protože se zachytí ve snadno přístupném místě a není třeba šplhat k čištění okapu po žebříku. Geiger se na podzim čistí jednou týdně, v ostatní sezoně postačí jednou měsíčně. V případě, že se geiger ucpe, hrozí nebezpečné zatékání vody do základů domu.