HYDROIZOLAČNÍ MODIFIKOVANÉ STŘEŠNÍ PÁSY

Při opravě ploché střechy máte na výběr z několika hydroizolačních materiálů, přičemž existují dvě hlavní skupiny: asfaltové pásy a hydroizolační fólie. U asfaltových pásů se dnes čím dál tím více setkáváme s pojmem modifikace.

Dřívější asfaltové pásy byly vyrobeny z oxidovaného asfaltu. Jednalo se tehdy o pásy typu V60S35 (Hydrobit), G200S40 (Sklobit) a tzv. „térpapír“ typu A330H a A500H. Všechny tyto výrobky veřejnost označovala pojmem IPA.

Oxidované asfaltové pásy mají poměrně malou teplotní odolnost. Asfalt se po nosné vložce pásu hýbe už při 90°C, totéž platí při teplotách pod bodem mrazu. Vzniklé trhliny při ohýbání či natahování pásu jsou samozřejmě nežádoucí. Použití takovýchto materiálů tedy nemá na střechách smysl.

MODIFIKOVANÉ PÁSY

Modifikace je změna vlastností. Modifikovaný asfalt je prostě asfalt, do kterého výrobce přidal hmotu/prvek – modifikátor – díky kterému se mění vlastnosti výrobku. V asfaltových pásech, které jsou v prodeji v ČR, máme dva hlavní směry modifikace: SBS a APP.

SBS modifikované pásy jsou modifikovány kaučukem. Dochází ke změně teplotních odolností, a to jak odolnost proti stékání asfaltové hmoty, tak odolnost vůči záporným teplotám. Pásy, které odolají ohýbání ještě v -25°C mají odolnost proti stékání asfaltové hmoty po vložce cca o 10°C vyšší, než oxidované pásy (tedy kolem 100°C). Kromě dramatického zvýšení odolnosti vůči vzniku trhlin, při ohýbání za mrazu, SBS modifikace dodává asfaltu/pásu elasticitu.

APP modifikace zvyšuje odolnost za tepla, běžně až k hranici 125 °C a více. Odolnost za chladu je u APP pásů v ČR běžně směřována k -10 až -15 °C. Jde o plastickou modifikaci.

Na modifikované pásy dávají výrobci záruku od 5 až 10 let, což je 5 krát více, než u pásů oxidovaných.