KVALITNÍ BETON V ZÁKLADECH JE GRUNT

Říká se, že polévka je grunt, což znamená, že sytá a výživná polévka je základem správné a zdravé výživy. Totéž platí i o správném založení stavby rodinného domu. Základy v tomto směru představují hlavní pilíře zdařile zrealizovaného projektu.

PŘI REALIZACI STAVBY PŘEMÝŠLEJTE, NESPĚCHEJTE A BUĎTE U TOHO

Koupili jste pozemek, máte už k dispozici projekt, v ruce stavební povolení nebo jste jen ohlásili. Nyní nastal okamžik, kdy se bagry chystají vyhloubit základy. Doporučujeme, abyste byli osobně u toho, i když si základy nestavíte sami.

STAVEBNĚ TECHNICKÝ PRŮZKUM A REKOGNOSKACE TERÉNU

Protože podloží je v ČR v zásadě velmi rozmanité, nechte si ještě před samotnou realizací základů pozemek odborně posoudit geologem. Ten formou několika vrtů zjistí složení půdy a eliminuje tak možnost nepříjemného překvapení v podobě přítomnosti skály, jílů nebo sypkých písků, na nichž se pak základy musejí vytvářet zcela jinak než obvykle (piloty).

SPRÁVNÉ NAČASOVÁNÍ HLOUBENÍ ZÁKLADŮ

Obvykle se základy stavějí buď pozdě na podzim nebo brzo na jaře. Dbejte proto na to, aby hrany vyhloubených základů nenarušil ještě před déšť a aby hlína nenapadala dovnitř. Opatřete si i šalovací desky či alespoň vytvořte šaluňk pomocí fošen nebo silných prken. V ideálním případě mějte nasmlouván dovoz připravených armatur, kamene a betonu na druhý den.

PŘESNÉ ZAMĚŘENÍ JAKO PŘEDPOKLAD HRUBÉ STAVBY

Dvakrát měř a jednou řež. To platí i o přesném vyměření základů. Při bagrování průběžně kontrolujte všechny parametry (délka, šířka a hloubka). Zdatný a zkušený bagrista je v tomto ohledu k nezaplacení. Dostatečný počet osob, které se podílejí na vylévání základů kvalitním betonem kombinovaným s kamenem, je též podstatný a nutný. jsou prostě základ. Nejen základové desky a hrubé stavby, ale celého domu.