• Vnitřní stavba
  • Hrubá stavba

Montážní pěny pro efektivní vyplňování stavebních materiálů

I v zimním období se můžete díky moderním technologickým vymoženostem, jako je montážní pěna, postarat o to, aby vám práce na stavbě nestála.

Vyplň, drž, přilep a nezmrzni!

Montážní pěny, označované někdy též jako polyuretanové, PUR nebo PU pěny, byly vyvinuty pro snadné, rychlé a efektivní vyplňování většiny stavebních materiálů, a to bez nutnosti použití zednického nářadí.

Jejich použití je poměrně široké. Kromě teflonu, umělých hmot (polyetylenu – PE, polypropylenu – PP) je lze aplikovat na celou řadu povrhů, jako jsou beton, zdivo, omítky, sádrokarton, kámen, dřevo, kovy, polystyren, bitumenové nátěry a povrchově upravené asfaltové pásy.

Složení a výroba

Montážní pěny jsou speciální stavební hmoty. Pěny se vyrábějí buď jako jednosložkové nebo dvousložkové. Jsou „napěchovány“ do plechových kartuší. Jejich obsah je ven hnán stlačeným plynem. Jednosložkové pěny vytvrzují kontaktem se vzdušnou vlhkostí, u dvousložkových je vytvrzení způsobeno chemickou reakcí obou složek. Hlavní látku použitou k jejich výrobě tvoří polyuretan.

Předností polyuretanu jsou jeho dobré tepelně-izolační a akusticky-izolační vlastnosti. Polyuretan je navíc vysoce přilnavý, díky čemuž ho lze využít i k lepení. Má nízkou hmotnost a vyznačuje se vysokou pevností. Jeho další výhodou je i to, že odolá chemikáliím, vlhkosti, plísni a hlodavcům. Navíc je zdravotně nezávadný. Za jeho jedinou nevýhodu lze považovat malou odolnost proti UV záření, což lze ošetřit v případě trvalého vystavení slunci speciálními nátěry.

Aplikace

Před započetím práce je nutné, aby místo, kam budeme pěnu nanášet, bylo čisté a bez mastnoty a prachu.

Těsně po vytlačení pěny z kartuše dojde k její expanzi. Pěna násobně zvětší svůj objem. Záleží však na tom, zda jde o vysokoexpanzní nebo nízkoexpanzní pěnu, viz níže). Pěnu proto musíme postupně „dávkovat“ v malém množství, doplnit ji lze vždy. Dbáme přitom na to, aby nepotřísnila okolí.

Dělení montážních pěn

Montážní pěny dělíme na:

  • nízkoexpanzní
  • vysokoexpanzní

Nízkoexpanzní pěny zvětšují svůj objem pouze málo. Mají vysokou hustotu. Používají se k montáži obložkových zárubní, k fixaci oken, k výplni spár a mezer u kabelových a potrubních prostupů.

Vysokoexpanzní pěny zvětšují svůj objem mnohanásobně. Slouží k vyplnění velkých mezer. Uplatňují se i jako tepelná a zvuková izolace.

Dále rozlišujeme pěny podle toho, zda jsou určeny k aplikaci bez vytláčecí pistoletrubičkové – nebo s pistolí – pistolové.

Z hlediska rychlosti vytvrdnutí dělíme pěny na běžné a rychlomontážní, které vytvrzují do 15 minut.

Dalšími měřítky dělení pěn je jejich použití podle teploty (celoroční a zimní pěny) a místa jejich speciálního využití – pěny studnařské, kanalizační a protipožární.

Speciální kategorii pak představují nízkoexpanzní montážní lepicí pěny.

Použití lepicích pěn

Moderní montážní lepicí pěny snadno a velmi rychle lepí většinu stavebních materiálů. Pokud jsou určeny i k zimnímu použití, lze s nimi pracovat i v teplotách pod bodem mrazu. Lepicí pěny mají dokonalou přilnavost (ne však k teflonu a umělým hmotám), jsou objemově stabilní a vyznačují se výbornými tepelně-izolačními a zvukově-izolačními vlastnostmi. Jsou chemicky i vodě odolné, nestárnou ani netrouchniví.

Pomocí lepicích pěn lze vzájemně lepit duté a plné cihly, pórobetonové tvárnice, betonové tvarovky, různé typy desek (včetně SDK a OSB). Dále jimi lze utěsňovat spáry v izolantu a vyplňovat různé typy dutin.

Špička mezi pěnami

Zimní lepicí pěna Soudal Soudabond Easy se řadí díky svým vlastnostem k nejprodávanějším v ČR.

Jde o snadno použitelné, rychletuhnoucí a vysoce účinné polyuretanové lepidlo v aerosolovém balení, které lze využít jak v interiéru, tak exteriéru. Vytváří nízkoexpanzní pěnovou hmotu, která vyplňuje drobné nerovnosti povrchu lepených částí, a tím zajišťuje dokonalou přilnavost.

Zimní lepicí pěna Soudal Soudabond Easy je připravena k okamžitému použití a nevyžaduje žádné další nářadí. Používá se jak k vertikálnímu, tak i horizontálnímu lepení. Má vynikající přilnavost k většině stavebních materiálů a výborné tepelně-izolační vlastnosti. Je vhodná pro práce v zimním období, umožňuje lepení v teplotách do -10 °C.