• Hutní materiály
 • Vnitřní stavba

Normy a bezpečnostní prvky zábradlí

Zábradlí je v podstatě definováno jako konstrukce, jejíž hlavní funkcí je zajistit bezpečnost na místech, kde by mohlo být ohroženo zdraví člověka. Proto by tento bezpečnostní prvek neměl nikdo podcenit a zabezpečit tak své schodiště, lávku, balkón, terasu atd. bezpečnou a schválenou ochrannou. Společnost Dama si zakládá na spokojenosti a bezpečnosti svých zákazníků, proto se při navrhování každého zábradlí řídíme platnými normami. Držíme se taktéž nových trendů, proto u nás naleznete jak nerezové zábradlí všech různých tvarů, tak i skleněné, které zajistí jak Vaši bezpečnost, tak estetiku. Protože je pro nás vaše spokojenost a bezpečnost na prvním místě, při výstavbě ochranného zábradlí se řídíme normou ČSN 74 3305.

Společnost Dama spol. s r. o. si zakládá na spokojenosti a bezpečnosti svých zákazníků, proto se při navrhování každého zábradlí řídíme platnými normami. Držíme se taktéž nových trendů, proto u nás naleznete jak nerezové zábradlí všech různých tvarů, tak i skleněné, které zajistí jak Vaši bezpečnost, tak estetiku. Protože je pro nás vaše spokojenost a bezpečnost na prvním místě, při výstavbě ochranného zábradlí se řídíme normou ČSN 74 3305. V krátkosti zde uvádíme požadavky, které určuje tato norma:

Povinnost zřídit zábradlí

Na každém volném okraji pochůzné plochy, před nímž je volný prostor, který přesahuje následující rozměry uvedené v tabulce.

Pochůzná plocha Mezní rozměr (mm)
Hloubka „x“ Šířka „y“
S omezeným přístupem osob (s přístupem omezeného počtu povolaných osob) S běžným provozem (obytné budovy, obchody,..) 800 200
S nízkým provozem (dočasná, přechodná a občasná pracovní místa) 1 500 300
S volným přístupem dospělých osob 500 150
S volným hromadným přístupem dětí do 12let 300 100
Hlediště s provozním zatemněním S volným přístupem dospělých osob 300 150
V provozech pro děti 200 100

Nejmenší povolená výška zábradlí

V případě, že nelze dodržet předepsanou výšku zábradlí, je možné horní hranu zábradlí udělat širší. Dovolené rozměry se řídí podle tabulky:

Pokud část zábradlí nebo konstrukce vytváří na straně pochůzné plochy plošinku 130 - 300 mm zasahující do výše max. 500 mm, výška zábradlí musí převyšovat tuto plošinu minimálně o 900 mm.

Nejmenší povolená výška zábradlí h (mm) Oblast použití
Snížená - 900 Hloubka volného prostoru d ≤ 3 m
Základní - 1000 Nejpoužívanější (všude kde neplatí ostatní omezení prostoru)
Zvýšená - 1100 Hloubka volného prostoru d > 12 m, nebo
Pochůzná plocha se ve vzdálenosti do 1 m od volného okraje svažuje k tomuto okraje sklonem >10⁰ (nebo stupňovitě), nebo
Ve volném prostoru je ohrožení zdraví škodlivými látkami.
Zvláštní - 1200 Hloubka volného prostoru d > 30 m

Výplň zábradlí

Skleněné výplně

Čtyřstranně uložená zasklení se samonosným madlem

 • Bezpečnostní skla vrstvená, tepelně tvrzené bezpečnostní sklo (pouze zábradlí schodišť), Izolační sklo (pouze společně s vrstveným sklem)
 • Hloubka uložení nejméně 12 mm (minimum 1,5 tl. skla)
 • Max. rozměr skla: 1 100 x 2 000 mm
 • Vrstvené sklo s tvrzeným sklem: 4 + PVB 0,76 + 4

Čtyřstranně uložená zasklení, madlo přichyceno k zasklení

 • Bezpečnostní skla vrstvená s tepelně tvrzenými nebo tepelně, či chemicky zpevněnými tabulemi
 • Hloubka uložení nejméně 12 mm (minimum 1,5 tl. skla)
 • Max. rozměr skla: 1 100 x 2 000 mm
 • Vrstvené sklo s tvrzeným sklem: 6 + PVB 0,76 + 6

Čtyřstranně uložená zasklení, plnící funkci zábradlí bez madla (zasklení na výšku místnosti)

 • Bezpečnostní skla vrstvená (všechny varianty)
 • Hloubka uložení nejméně 12 mm (minimum 1,5 tl. skla)
 • Max. rozměr skla: 1 100 x 2 000mm
 • Vrstvené sklo s tvrzeným sklem: 4 + PVB 0,76 + 4

Třístranně, dvoustranně nebo bodově uložená zasklení

 • Bezpečnostní skla vrstvená (všechny varianty)
 • Při dvoustranném nebo třístranném uložení je hloubka uložení nejméně 18mm.
 • Rozměry skla: šířka min. 500 mm, délka max. 2 000 mm
 • Vrstvené sklo s tvrzeným sklem: 8 + PVB 0,76 + 8
 • V případě bodového uložení, musí způsob uložení odpovídat schválené dokumentaci.
 • V případě bodového uložení přes vrtané otvory musí být tabule vrstveného skla chemicky či tepelně zpevněny nebo tepelně tvrzeny.

Samonosná skleněná zábradlí s madlem nebo bez madla

 • Bezpečnostní skla vrstvená (všechny varianty) z tabulí tepelně či chemicky zpevněného nebo tepelně tvrzeného skla
 • uložení na spodní straně nejméně 100 mm
 • při uložení přes vrtané otvory (ø 25- ø 35 mm) je vzdálenost kotvicích šroubů max.300 mm.

Zábradlí s tyčovou výplní

Pochůzné plochy s volným přístupem osob

Svislé a šikmé v úhlu do 45⁰ od svislice Vzdálenost tyčí max. 80 mm
Vodorovné a šikmé v úhlu větším než 45⁰ od svislice Vzdálenost tyčí max. 120 mm
Zábradlí BEZ ZARÁŽKY Mezera mezi pochůznou plochou a výplní ≤ 120 mm

Pochůzné plochy s omezeným přístupem osob

Stejné podmínky jako u pochůzné plochy s volným přístupem osob
Lze použít dvoutyčová výplň, pokud hrana zarážky a spodní tyč jsou vzdáleny v rozmezí: Rozmezí: 350 mm až 500 mm
Vícetyčová či jiná, ve vnitřních vlhkých prostorech se zarážkou. Zarážka a spodní okraj výplně: Vzdálenost: ≤ 350 mm
Vícetyčová či jiná, v ostatních prostorech bez zarážky. Pochůzná plocha a spodní okraj výplně: Vzdálenost: ≤ 250 mm

Pochůzné plochy určené pro pohyb dětí

Svislé a šikmé v úhlu do 45⁰ od svislice Vzdálenost tyčí max. 80 mm
Pouze svislé, či tabulkové výplně do výšky: Minimální výška výplně: 600 mm
Vodorovná a šikmá tyčová výplň v úhlu větším než 45⁰ od svislice se může nacházet od výšky 600 mm a to: Vzdálenost tyčí max. 120 mm
Plocha pochůzné plochy (případně zarážky) a spodní okraj výplně: Vzdálenost: ≤ 80 mm

Zábradelní madlo

Vyžaduje se u šikmého zábradlí schodišť a šikmých ramp. Madlo nad povrchem pochůzné plochy: Ve výšce: 900 až 1 200 mm
Šikmé zábradlí schodišť a ramp v provozech určených pro děti má být madlo navíc a to: Ve výšce: 400 až 500 mm (děti do 6 let)
Ve výšce: 600 až 700 mm (děti do 12 let)
Mezi madlem a konstrukcí zábradlí musí být vzdálenost: Min. 60 mm
Vhodný průřez zábradelního madla musí zajistit uchopení ¾ obvodu madla a to: V provozech pro pohyb dospělých: 40 až 50 mm
V provozech pro pohyb dětí: 30 až 40 mm

Pochůzná plocha zábradlí

Image 1

Nejmenší povolená výška zábradlí

Image 2

Dovolené rozměry zábradlí

Image 3

Nejmenší dovolená výška(h) ochran. zábradlí (mm)

Image 4
Image 5

Výplně zábradlí

Čtyřstranně uložená zasklení se samonosným madlem

Image 6

Čtyřstranně uložená zasklení


Madlo přichyceno k zasklení

Image 7

Plnící funkci zábradlí bez madla

Image 8

Třístranně, dvoustranně nebo bodově uložená zasklení

Image 9

Samonosná skleněná zábradlí s madlem nebo bez

Image 10