POHÁDKA O PÓROBETONU ANEB JAK ŠVÉDOVÉ OBESTAVĚLI SVĚT

YTONG LETOS SLAVÍ 97. VÝROČÍ SVÉHO ZRODU

Když se řekne , i malé dítě ví, že jde o pórobetonovou tvárnici, symbol přesného, snadného a rychlého stavění. Málokdo ale tuší, co slovo znamená, kde má svůj původ a jak se v průběhu času měnil a vyvíjel.

TRE KRONOR: KDO ŠETŘÍ, MÁ ZA TŘI

Šetřit při vytápění nemusíme pouze jenom my, ale museli se tak chovat již naši předci, a to všude ve světě. Výborným příkladem, jak úsporně nakládat s energiemi, je příběh zrození v zemi tří korun (tre kronor), Švédsku.

Švédsko si po celou dobu první světové války sice zachovávalo neutralitu, ale jeho proněmecké sympatie zavlekly zemi do velké poválečné krize. Navzdory stavebnímu boomu nebylo čím topit, ceny uhlí a dříví byly vysoké a vytápění představovalo vedle jídla zásadní položku v rodinném rozpočtu.

Důraz byl proto kladen na ekonomicky únosné vytápění a úsporné domy, dnes bychom řekli na energetickou náročnost budov. V tu dobu, v roce 1923, přichází se svým patentem Dr. Johan Axel Eriksson.

TECHNOLOGICKÝ ZÁZRAK Z JIŽNÍHO ŠVÉDSKA

Eriksson dobře věděl, co tehdejší stavebnictví potřebuje: lehkou, snadno vyrobitelnou a přesnou tvárnici s vynikajícími tepelně-izolačními vlastnostmi. Poprvé „pórobeton“ vyrobil v roce 1923 a průmyslovou výrobu spustil o 4 roky později v jihošvédském Yxhultu (poblíž města Örebro).

Tvárnice je vyrobena za vysokého tlaku a teploty (tzv. autokláv) z křemičitého písku, vápna, cementu, vody, vzduchu a kypřicí látky (hliník). Uvnitř obsahuje milióny vzduchových dutin (pórů), díky nimž je jednak lehčí, jednak má skvělé tepelně-izolační vlastnosti.

Eriksson si nechal výrobek patentovat v roce 1940 pod názvem Ytong. Ytong je zkratkové slovo složené z názvu města Yxhult a názvu výrobní technologie Lättbetong (lehký beton).

VLASTNOSTI A MOŽNOSTI VYUŽITÍ

jsou hladké, lehké, vysoce přesné, jednolité a dají se snadno opracovávat (řezat obyčejnou pilkou). Oproti klasickým červeným páleným cihlám vynikají vysokou tepelnou izolací. Ytong lze použít jak pro stavbu až pětipodlažní konstrukce bez nutnosti zateplení, tak i na .

Pórobeton, jehož je Ytong synonymem, umožňuje díky své nízké váze snižovat hmotnost nejen občanských, ale i průmyslových a zemědělských staveb. Tím se fakticky zlevňuje i doprava tvárnic na stavbu.

Přesné a hladké tvárnice Ytong spojujeme nebo speciálními lepidly do téměř bezespárých zdí. Díky rychlému stavebnímu zdicímu postupu dochází též ke snížení stavebních nákladů.

Tvárnice Ytong neobsahují žádné zdraví škodlivé látky.

ŠIROKÝ SORTIMENT VÝROBKŮ A SLUŽEB

V současnosti poskytuje výrobce Ytongu,, pestrou nabídku produktů a služeb.

Jde o , vnitřní nosné stěny, příčky, velkoformátové produkty, obezdívky, , střechy a , , malty a doplňky.

Dále poskytuje odborné poradenství, školení a dokonce i možnost bezplatného založení stavby.

Mgr. Luděk Svoboda, PRO-DOMA, SE