POKLÁDKA BETONOVÉ DLAŽBY

Položit dlažbu zvládnete úspěšně zcela sami, pokud se budete držet několika hlavních zásad.

Prvním a zásadním krokem je příprava podloží. Prostor vyměřte a vykolíkujte. Vyhloubení zeminy proveďte buď ručně, nebo pomocí malého bagru. Důležitá je také hloubka výkopu. Pro chodník by měla být hloubka výkopu kolem 22 až 25 cm, pro příjezdovou cestu 50 cm. Půdu, na kterou budete dlažbu klást, musíte srovnat a zhutnit.

ÚPRAVA TERÉNU

Osazení obvodu prostoru je dalším důležitým krokem před samotnou pokládkou. Nezpevněné okraje je nutné zpevnit betonovými obrubníky, palisádami nebo samotnou dlažbou otočenou na hranu, pokud to její tvar umožňuje. Obruby musí být dostatečně ukotveny v betonovém loži a to cca 1/3 své výšky.

Po zatvrdnutí betonu, ve kterém jsou uloženy obrubníky, zasypte prostor hrubším štěrkem, který slouží jako nosný podklad dlažby. Poté postupně přidávejte jemnější štěrk. Přesné složení podkladních vrstev a doporučený typ kameniva vám vždy sdělí výrobce dlažby. Nejdůležitější je správné a kvalitní hutnění všech podkladních vrstev po jejich jednotlivých částech o tloušťce 10 až 15 cm. Jen tak se můžete vyvarovat budoucího propadání dlažby. Také nezapomeňte na vyspádování dlažby, aby vám při dešti voda nestála na dlažbě nebo nestékala k domu.

POKLÁDKA, ZHUTNĚNÍ A ZAPÍSKOVÁNÍ

Pokládka zámkové dlažby probíhá vždy proti spádu dlážděné plochy a skládá se ze dvou kroků. V prvním kroku jsou pokládány celé kusy dlažby bez nutnosti řezání. Druhý krok přináší přesné řezání jednotlivých kusů dlažby přesně tak, aby doplnily zbylá místa u krajů. Zvýšenou pozornost věnujte vymezení spár v šířce cca 3 až 5 mm, pomoci si můžete i nataženým provázkem.

Na závěr se betonová dlažba hutní vibrační deskou. Potom, co je zámková dlažba položena a řádně zhutněna, přichází na řadu suchý křemičitý písek. Písek vmeťte do spár po celé ploše dlažby. Ihned po zapískování je dlažba připravena k použití.