POZOR NA CHYBY PŘI ZATEPLOVÁNÍ STŘECHY

Zateplení, přiteplení nebo doteplení střechy. S těmito pojmy se setkáváme v případě, že chce majitel domu ušetřit za vytápění a střechu tepelně zaizolovat. S tímto postupem jsou však spojena i některá rizika, jak uvádí příklad.

Ve spolupráci s realizační firmou jsem investorovi navrhl zateplení ploché střechy s izolací nad krokvemi. Skladba střechy byla následující:

  • podhled,
  • trámy tvořící nosnou konstrukci a vymezující 200 mm vysokou dutinu,
  • OSB desky,
  • parozábrana z asfaltového pásu s kovovou nosnou vložkou vytuženou skelnou vložkou,
  • zateplení 240 mm EPS 100 (pěnového polystyrenu),
  • hydroizolace z mechanicky kotveného souvrství asfaltových pásů.

Tato skladba byla navržena z hlediska dlouhodobé funkčnosti na podmínky interiéru. Investor si nepřál trámy viditelné, a proto byly zakryty sádrokartonovým podhledem.

LAICKÉ VYLEPŠENÍ PROJEKTU A JEHO DŮSLEDKY

Asi 14 dní po dokončení prací mi zavolal majitel realizační firmy a informoval mne, že se mu investor pochlubil, jak vylepšil náš návrh. Mezi trámy před provedením podhledu dal 200 mm minerální vlny pro zlepšení izolačních schopností střechy.

Okamžitě jsem investora kontaktoval a informoval jej, že přidanou tepelnou izolaci musí odstranit. Proč? Aby mu velmi brzy neshnily trámy.

PROČ BY TRÁMY SHNILY?

Při běžné pokojové teplotě 21 °C a relativní vlhkosti vnitřního vzduchu kondenzuje vlhkost ze vzduchu při cca 10 °C. Tato hodnota je definována normou (rosný bod). Tedy na každém povrchu studenějším než 10 °C může kondenzovat vlhkost z interiéru.

Původně navržená skladba funguje tak, že když by bylo venku -15 °C a dům se vytápěl na 21 °C, byl by rosný bod rozhodně někde v zateplení, tedy v polystyrenu. Podhledem totiž teplo projde a pod OSB deskou je stále ještě 20 až 21 °C. Protože pod polystyrenem byla aplikována velmi účinná parozábrana z asfaltového pásu s hliníkovou vložkou, vlhkost se do oblasti rosného bodu nedostane.

V případě zateplení krokví by se oblast rosného bodu nacházela pod parozábranou, tedy v tepelné izolaci z minerální vlny, kde by docházelo ke kondenzaci. Investor by sice mohl pod nové zateplení přidat parozábranu, ale parozábrana pod polystyrenem je mnohem účinnější, takže vlhkost do skladby stejně nějaká pronikne a zde vykondenzuje.

POD NOVĚ PŘIDANÉ ZATEPLENÍ VŽDY NOVOU PAROZÁBRANU

Pokud přiděláte na původní parozábranu další zateplení, opět bude docházet ke kondenzaci ve skladbě. Jednoduchým řešením je porušení původní parozábrany, stačí dva řezy nožem na rozteč krokví na 1 m2 parozábrany. Přidaná tepelná izolace tak nad sebou nebude mít překážku, na které se bude vlhkost zastavovat a celá skladba bude plně funkční.