POZOR NA DETAILY U FÓLIOVÝCH STŘECH

Ukončení hydroizolačních fólií na okapnici nebo závětrné liště je asi nejčastějším problémem, se kterým se v praxi setkáváme a kterým realizátor stavby porušuje montážní návod výrobce.

Právě tento malý detail, kdy obvykle fólie v tomto místě praská, je místem častého zatékání do střechy. Proto sami výrobci přišli s provedením, který tento problém řeší.

Pokud realizujete střechu z PVC-P fólie nebo z FPO fólie, měli byste důsledně trvat na dodržení montážního návodu výrobce.

BEZPEČNÉ NAPOJENÍ HYDROIZOLACE

Plechy mají jinou teplotní roztažnost než fólie, která je na ně horkovzdušně natavená. Proto musejí být správně položeny s malou dilatační mezerou (2-3 mm) a v žádném případě se nikdy nesmějí pokládat přes sebe. Fólie má sice velkou tažnost (až 40 %), ale pokud se plechy v zimním období smrští, fólie může prasknout. To samé se může stát, když napojované plechy budou za silného větru vibrovat.

Předejít prasknutí fólie můžeme tím, že ji na nad spárou vůbec nenavaříme. Nad spáru patří v každém případě přířez detailové fólie, která je navařena právě s vynecháním několikacentimetrové mezery na spoj systémových plechů.

UKOTVENÍ PLECHŮ

Někteří výrobci předepisují přelepit mezeru papírovou páskou v šíři několika centimetrů, která natavení neumožní. To je realizováno až mimo pásku, a to v předepsané šíři sváru.

Přířezem detailové fólie dojde ke spojení navazujících plechů a stane se z nich vodotěsný kus. Na takto provedený detail už je možné provést bezpečné napojení hydroizolace z plochy bez obavy praskání nad spojem. Aby vše dobře fungovalo, je zapotřebí plechy dobře přikotvit. Obecně platí, že by dilatace nad spojem vždy měla být vytvořena.