• Hrubá stavba

Soklové desky pro zateplení domu

Soklové desky představují nejlepší řešení pro zateplení spodní části domu.

Sokl je přechod mezi suterénem a přízemím domu

Sokl je nejvíce mechanicky a fyzicky namáhaným bodem vnější stěny stavby. Tvoří přechod mezi suterénem a přízemím domu a je ukončen pod úrovni terénu. Sokl chrání a izoluje spodní část domu proti mechanickému tlaku půdy, průniku vody
a úniku tepla z budovy.

Sokl nejlépe zateplíte izolační soklovými deskami z pěnového polystyrenu. Jsou vhodné pro náročné tepelné izolace konstrukcí v přímém styku s vlhkostí a není je tak třeba chránit hydroizolací.

Na sokl s rozumem

Desky se vyznačují zejména minimální nasákavostí, vysokou pevností v tlaku a mrazuvzdorností. Vyrábějí se v pevnostní třídě EPS 150 a je možno je používat i pro vysoce zatížené konstrukce. Jsou opatřeny oboustrannou vaflovou strukturou pro vynikající přídržnost lepidel a tmelů, lze je úspěšně použít i jako podklad fasádních zateplovacích systémů.

Soklové desky mají výborný poměr cena/výkon a jsou cenově výhodnější oproti deskám z extrudovaného polystyrenu XPS. Vyrábějí se zvýšenou požární bezpečností ve samozhášivém provedení.

Maximální hloubka použití desek pod terénem je 3 m.

Vlastnosti soklové desky

  • nízký součinitel tepelné vodivosti 35 λ [W/mK]
  • minimální hmotnost (23 – 28 kg/ m3)
  • pevnost v tlaku při 10% stlačení: 150 kPa
  • rovná hrana
  • rozměry (tloušťka / šířka / délka): 30 – 200 × 1250 × 600 mm