STŘECHY BUNGALOVŮ? POZOR NA NUTNÁ OPATŘENÍ!

Bungalovy se staly oblíbeným konceptem rodinných domů. Střecha bungalovu je většinou tvořena vazníky s nižším sklonem. Oblíbenou střešní krytinu těchto domů představuje střešní taška, a to buď pálená, nebo betonová.

ÚSKALÍ STŘECH

A kde je úskalí střechy bungalovů? Prakticky každá střecha dnes potřebuje ochranu proti vodě, která potenciálně pronikne pod krytinu, tzv. doplňkovou slepenou hydroizolační vrstvu (DHV, dříve se používal název pojistná hydroizolace). Tato vrstva je dnes v klasických větraných dvouplášťových střechách holou nezbytností. Zabraňuje protečení vody, kondenzátu nebo zafoukávání sněhu. Brání unikání tepla z tepelné izolace do větrané mezery, a tím šetří náklady na vytápění.

BETONOVÉ A PÁLENÉ KRYTINY A DHV

 Pro skládané krytiny betonové a pálené je stanoven stupeň těsnosti DHV. Jednotlivé stupně závisejí na tom, jestli střecha dodržuje předepsaný bezpečný sklon, jaká je nadmořská výška objektu, klimatická oblast, rychlost větru a kolik prostupů střecha má (komín, okna, odvětrání) a počet úžlabí (členitost střechy).

Požadavek na těsnost, a tím i lepší materiály, se zvyšuje s podkročením bezpečného sklonu střechy a s rostoucím počtem zvláštních požadavků. Například se dostáváte v rámci stále ještě bezpečného sklonu z třídy těsnosti 6 (nejhorší) až na třídu 4 (při 3 zvláštních požadavcích).

FÓLIE POD KRYTINOU

U bungalovu budeme hledat pod fólií tepelnou izolaci jen těžko, tedy pokud je vytvořen nad obytným prostorem pevný zateplený strop, a ne jen zavěšený podhled. Za určitých okolností se potom můžeme spokojit i s fólií napnutou na vazníky, vždy ale vycházejte z požadavků předpisů a výrobce krytiny.

Většina konstrukcí střech bungalovů, u kterých podle stanovení stupně těsnosti DHV musí být naprojektováno bednění, se projektuje a provádí bez něj. Bohužel. To může mít za následek rozvolnění spojů na pojistné izolaci a následné vnikání vlhkosti do prostoru vazníků a zavlhání tepelné izolace.

JEDNO, DVOU A TŘÍPLÁŠŤOVÉ STŘECHY

Každá střecha, která je dnes pokryta taškami, je větraná dvouplášťová nebo tříplášťová. Platí to i pro většinu ostatních krytin šikmých střech. Jednoplášťová střecha je například střecha s pohledovými dřevěnými krokvemi zateplená nad krokvemi s povlakovou krytinou (asfaltový pás, PVC-P fólie) s vynikající parozábranou. Takováto střecha potom větrat nepotřebuje a povlaková krytina je naprosto vodotěsná proti vniknutí srážek.