• Hrubá stavba

Trvalý stop vodě a vlhkosti? Hydroizolační tekutou lepenkou

Dvousložková stěrková hydroizolační hmota PRO-DOMA spolehlivě zabrání pronikání vody do podzemních i nadzemních stavebních konstrukcí.

Izolace staveb proti zemní vlhkosti

Stejně jako o ohni platí i o vodě: dobrý sluha, ale špatný pán. V případě izolace staveb proti zemní vlhkosti se obzvlášť vyplatí nic nepodcenit. Proto zvolte vysoce kvalitní a cenově velmi příznivou hydroizolaci, která váš dům trvale ochrání.

Dvousložkovou stěrkovou hydroizolační hmotu PRO-DOMA vyrobenou na bázi cementu a polymeru využijete při ochraně nadzemních i podzemních stavebních konstrukcí proti zemní vlhkosti.

Pod obklady a dlažby

Hydroizolaci lze aplikovat též pod obklady a dlažby, pod vnější povrch sklepních stěn, vlhkých prostor a opěrných zdí. Tato dvousložková lepenka poslouží i jako vnitřní hydroizolace bazénů a nádrží na užitkovou vodu, a to až do pětimetrové hloubky.

Tekutá hydroizolační lepenka PRO-DOMA je vhodná pro nátěry běžných podkladů, jako jsou beton, omítky, zdivo, sádrokarton a železobetonové konstrukce.

Vlastnosti hydroizolační lepenky

  • báze: cement / polymer
  • aplikační teplota: +5 °C – +30 °C
  • zpracovatelnost: 60 min (20 °C / 65 % relativní vlhkost)
  • doba vytvrzení: 7 dnů
  • součinitel difuze radonu D: 7,7 × 10-11 m2/s

Výhody

Výborně přilne k podkladu, snadno se aplikuje, je trvale pružná, vytváří dokonale souvislou a nepropustnou vrstvu beze spojů a protiradonovou izolaci obytných budov. Skvělý poměr cena – výkon – kvalita.

Spotřeba

  • 1,6 kg/m2 (vrstva 1 mm)

Balení

  • V 7kg a 14kg plastových nádobách.