Jak správně vybrat komín?

Jak správně vybrat komín?

Náš průvodce Vám pomůže v zorientování se v problematice komínové techniky a správného výběru systému. Postupnými kroky si vyberete pro Vás to nejvhodnější řešení.

1. Materiál:

A) stavebnice s keramickou vložkou
B) stavebnice s nerez vložkou
C) nerezový izolovaný komín

2. Umístění:

A) uvnitř stavby
B) vně stavby

3. Připravený základ:

A) ano
B) ne

4. Palivo:

A) dřevo, uhlí brikety
B) plyn
C) olej
D) pelety
E) neznám druh paliva

5. Potřebuji přívod vzduchu ke spotřebiči:

A) ano
B) ne

6. Řeším opravu komínu:

A) oprava nadstřešní části
B) vložkování komínu
C) vložkování a frézování
D) kompletní rekonstrukce

1. Materiál komínu

Komín s keramickou vložkou je možné použít na všechny typy paliv. Průměr by se měl zvolit podle typu spotřebiče. NENÍ PRAVDOU, ŽE ČÍM VĚTŠÍ PRŮMĚR, TÍM LEPŠÍ TAH. Zvolený průměr by měl být optimální pro konkrétní spotřebič. Obecně platí, že pro krbová kamna se volí průměr komínu 140-160mm. Pro kotle 160-180mm. Pro krbové vložky 180-200mm. Tato doporučení průměrů platí pro všechny druhy komínů, tedy keramické i nerezové.
Komín s nerezovou vložkou se používá hlavně v rekreačních objektech, kde je požadavek na co nejrychlejší náběh teploty vnitřní vložky. Někteří kamnáři také toto řešení doporučují zvláště pro kachlová kamna.
Nerezový izolovaný komín se realizuje při požadavku na designové řešení. Velkou výhodou je, že není nutné připravovat základ a také odpadá požadavek na povrchovou úpravu komínu. U tohoto typu počítejte s vyšší povrchovou teplotou (i 70°C).

2. Umístění komínu

Pokud umístíte komín uvnitř stavby, je třeba počítat s odstupovými vzdálenostmi od konstrukcí. Obecně platí, že při průchodu nehořlavým stropem je třeba odstup min.30mm. Při průchodu hořlavým stropem a střešní konstrukcí (krovy, trámy) počítejte s odstupem min.50mm. Musíte tedy umístění komínu zvolit tak, aby byly odstupy splněné.
Při umístění komínu vně stavby je nutné se zaměřit na vyztužení komínu po celé výšce se zapuštěním do základu. Je také vhodné umístit upevňovací objímky. Pozor na vyšší nadstřešní části, resp. tu část komínu, která je ve volném prostoru. U tohoto typu komínu také počítejte s požadavkem na systémový průchod přes obvodovou stěnu. Záleží na materiálu a tl. obvodové zdi. Pro různé druhy materiálu existují různá systémová řešení.

3. Připravený základ

Obecně platí, že pro všechny komíny kromě nerezových izolovaných komínů musíte mít připravený základ. Pro jednoprůduchový komín stačí rozměr 500x500mm, pro dvouprůduchový komín o rozměru 1000x500mm, hloubka do zámrzné hloubky. Doporučujeme toto konzultovat s projektantem.
Nerezový izolovaný komín se osazuje buď přímo na podlahovou krytinu, nebo je upevněn na zeď, příčku.

4. Palivo

A) dřevo, uhlí brikety
B) plyn
C) olej
D) pelety
Obecně se u spotřebiče zaměřte na tyto parametry:
1) teplota spalin
2) požadovaný tah
3) výstupní průměr ze spotřebiče
4) hmotnostní tok spalin (hmotnost spalin, která je za určitý čas dopravena komínem ven z prostoru spalování. Slouží jako jedna z veličin k výpočtu tahu komína a je udávána v g/s.)
5) výkon

U spotřebiče spalující plyn je třeba znát typ kotle, zda se jedná o kondenzační nebo klasický atmosférický kotel.
Spotřebič by měl být vždy navržen tak, aby fungoval v optimálním režimu provozu. U nových kotlů je velmi důležitá technika topení. Velmi nesprávný je způsob, který se používal v minulosti. Dnešní spotřebiče vyžadují jiný systém, proto ho důsledně dodržujte.
Jako vhodné doporučení je “Smokemanovo desatero správného topiče” sepsané Ing. Jiří Horákem, Ph.D. Z Výzkumného energetického centra (VEC).

1. Nebuď lhostejný k sobě ani ke svému okolí, zajímej se o to, co jde z Tvého komína.
2. Suš dřevo minimálně jeden až dva roky.
3. Nespaluj odpadky!
4. Nastav regulační klapky tak, aby vzduch mohl k palivu, oheň nedus.
5.Přikládej častěji menší dávku paliva než jednu velkou dávku za dlouhý čas.
6.Pravidelně čisti kotel a komín.
7.Používej moderní kotel či kamna.
8.Udržuj teplotu spalin za kotlem mezi 150 až 250 °C.
9.Nevyhazuj teplo oknem, nepřetápěj a top jen tam, kde potřebuješ.
10. Top tak, jak chceš, aby topil Tvůj soused.

5. Potřebuji přívod vzduchu ke spotřebiči:

Zde řešíme, zda spotřebič bude odebírat vzduch z místnosti (obývacího pokoje, kotelny), přívodním kanálkem v podlaze, obvodové,stěně. Nebo zda má komín přívod vzduchu zajistit.

6. Řeším opravu komínu:

A) oprava nadstřešní části
Zde se zaměřte na vnitřní a vnější rozměr stávajícího komínového tělesa, u kterého se oprava provádí. Zda je uvnitř kruhový, čtvercový, nebo obdélníkový komín. Zda se bude podstřešní část komínu (část komínu v domě) vložkovat apod.
Oprava jde provést buď systémovými díly, nebo vyzděním pomocí lícového nebo podobného zdiva.
B) vložkování komínu
Vložkování se realizuje v případě, že stávající, nejčastěji zděný komín nevyhovuje. Dnešní moderní spotřebiče pracují v režimu nižších teplot, ale zároveň vytvářejí zvýšenou kondenzaci. Proto se u nově připojených spotřebičů stává, že po nějaké době se na vnějším plášti komínu objeví mokré, dehtové skvrny.
C) vložkování a frézování
Vložkování v kombinaci s frézováním řeší případy, kdy stávající komín rozměrově nevyhovuje instalaci vložky. Proto se musí otvor v komínu pomocí frézy zvětšit.
D) kompletní rekonstrukce
Kompletní rekonstrukce zahrnuje nejčastěji odstranění nevyhovujícího komínu a instalaci nového.

7. Výška komínu

U výšky komínu vycházíme ze dvou požadavků.

1. Potřebná výška pro konkrétní spotřebič. To znamená, že každá kamna, kotel potřebují nějakou výšku komínu, aby spotřebič správně fungoval.
2. Potřebný výšku vůči stavbě. Zde se posuzuje, jak daleko od hřebene komín je umístěný a jakou výšku vůči němu musí mít.

Týká se témat

Zeptejte se specialisty

Objednejte zde

Upozornění: Věnujte prosím pozornost upravené sekci Ochrana osobních údajů.
Více informací
Při poskytování našich služeb nám pomáhají soubory cookie. Využíváním našich služeb s jejich používáním souhlasíte.
Další informace