Střecha bungalovu? Pozor na nutná opatření!
14. březen 2018

Střecha bungalovu? Pozor na nutná opatření!

Bungalovy se stávají jedním z nejoblíbenějších konceptů rodinných domů. Jednoduchost, vše se odehrává v rámci jednoho patra, takže i ve stáří si můžete dovolit ten luxus užívat si bydlení prakticky bez schodiště (nepočítám schodiště venkovní). Ale podívejme se blíže na střechu bungalovu. Většinou je tvořena vazníky, a aby dům nevypadal podivně, architekti a projektanti navrhují střechy bungalovů s nižším sklonem, než jaký se běžně navrhuje u vícepodlažních domů a obytným podkroví. A oblíbenou střešní krytinou těchto domů je střešní taška ať už pálená tak betonová.

A kde je úskalí střechy bungalovů? Prakticky každá střecha dnes potřebuje ochranu proti vodě, která pronikne pod krytinu (nejen taškovou, může jít i o krytiny plechové). Tuto ochranu naleznete pod různými názvy, správně je to dnes DHV (doplňková hydroizolační vrstva). Dříve to byl název pojistná hydroizolace atd. Ať už se jí říká jakkoliv, tato vrstva je dnes v klasických větraných dvouplášťových střechách holou nezbytností*. Kromě ochrany skladby proti srážkám a kondenzátu zároveň v klasické střeše (pokud má fólie slepené přesahy) plní dobře funkci větrotěsnou a tím brání unikání tepla z tepelné izolace do větrané mezery = šetří náklady na vytápění. Slepené přesahy také brání zafoukávání srážek, například sněhu, který proudí zároveň s proudícím vzduchem ve větrané mezeře. Neslepený přesah totiž při silném větru kmitá a otevírá se, což může mít za následek vnikání sněhu nebo případně hnaného deště do spoje. Pro vytváření této vrstvy byly předpisy původně poměrně benevolentní, před několika lety se ale zpřísnily a nutno dodat, že k lepšímu (tedy pro lepší funkčnost této vrstvy). A tady se dostáváme k jádru problému vytvoření DHV u bungalovů. Pro skládané krytiny betonové a pálené je stanovena tabulka potřebného stupně (druhu a nutných doplňků) DHV, kde jednotlivé stupně závisí na tom, jestli střecha dodržuje předepsaný bezpečný sklon, nebo jej podkračuje  a o kolik. Kromě toho stupeň těsnosti DHV závisí na tzv. zvláštních požadavcích. Zvláštním požadavkem může být například vysoká nadmořská výška objektu, klimatická oblast s velkou rychlostí větru nebo velkým množstvím sněhu, ale i naprosto běžné věci, jako jsou prostupy střechou (komín, střešní okna…), úžlabí = členitá střecha apod. Dokonce to, že bydlíte pod střechou, která není oddělena od obytné místnosti těžkým stropem (půdou) se počítá za dva body coby zvýšené požadavky. Tabulka zvýšených požadavků největšího českého výrobce materiálů pro vytvoření doplňkových hydroizolačních vrstev – firmy Juta

tridy-tesnosti.jpg

Tabulka zdroj: www.juta.cz

Zde vidíte, že požadavek na těsnost (a tím i lepší materiály) se zvyšuje nejen s podkročemím bezpečného sklonu střechy, ale s rostoucím počtem zvláštních požadavků se dostáváte v rámci stále ještě bezpečného sklonu (tedy taška má bezpečný sklon 30°a střecha je plánována se sklonem 35°) z třídy těsnosti 6 (nejhorší) až na třídu 4 (při 3 zvláštních požadavcích), tedy zde se již počítá s tím, že budete slepovat spoje a pojistná izolace musí ležet na tvarově stálé tepelné izolaci nebo bednění. To znamená, že předpis rozumně říká, že slepovat něco ve vzduchu, nechat to ve vzduchu viset po celou dobu životnosti stavby a spoléhat se na to, že fólie zůstane těsná i ve slepených spojích, můžeme jen velmi těžko (Je pravdou, že pokud se střecha zatepluje, provádí se zateplení většinou až v horizontu týdnů po dokončení střechy, ale alespoň po této době bude pojistná izolace podporována  tepelnou izolací).

A tady konečně přicházíme k výše zmíněným bungalovům. Většinou se jejich konstrukce opírá o vazníkovou konstrukci, na níž je zavěšena nosná konstrukce podhledu, na kterou se provede parozábrana a zateplení. Na vazníky se běžně položí fólie a na fólii kontralaťování pro vytvoření větrané mezery a laťování s krytinou. A stačí jen velmi málo, abyste museli pojistnou izolaci (DHV) provádět na bednění. Jak bylo výše zmíněno, pokud se pod střechou bydlí a od obytné místnosti dělí v případě bungalovu střechu jen vzduch, tepelná izolace a sádrokarton s parozábranou, takže vlastně prakticky nic, máme zde dva zvláštní požadavky. A teď už stačí cokoliv z dalších požadavků - komín nebo světlovod prostupující střechou, složitější půdorys střechy s úžlabím nebo náročnější klimatické podmínky (nehledě na to, když projektant navrhne střechu s nižším sklonem, než je bezpečný sklon krytiny, která má být použita je automaticky navýšena těsnost DHV) a máme tady nutnost pojistnou izolaci položit na tvarově stálou tepelnou izolaci nebo bednění. U bungalovu se nám asi těžko povede nacpat do šikminy krovu minerální vlnu nebo polystyren (nehledě na to, že by to mohlo zhoršit kondenzaci ve střeše), a tedy jediným řešením je provést pojistnou izolaci na dřevěné bednění. A mohu s klidným svědomím říci, že se většina konstrukcí střech bungalovů, u kterých by podle stanovení stupně těsnosti DHV mělo být naprojektováno bednění, projektuje a provádí bez něj. Bohužel. To může mít za následek rozvolnění spojů na pojistné izolaci a následné vnikání vlhkosti do prostoru vazníků a zavlhání tepelné izolace.

Zde je apel na projektanty a realizační firmy. Nejste–li si jisti správnou konstrukcí střechy pro Vámi navrhovaný nebo prováděný dům, kontaktujte Poradenství PRO-DOMA střechy. 

*Každá střecha, která je dnes pokryta taškami, je větraná dvouplášťová nebo tříplášťová střecha. Toto platí i pro většinu ostatních krytin šikmých střech. Jednoplášťová střecha je například střecha s pohledovými dřevěnými krokvemi zateplená nad krokvemi s povlakovou krytinou (asfaltový pás, PVC-P fólie) s vynikající parozábranou. Takováto střecha potom větrat nepotřebuje a povlaková krytina je naprosto vodotěsná proti vniknutí srážek.

difol-foto1.jpg

Difol 150 2AP je vhodnou volbou pro vytvoření DHV na dřevěném bednění pro běžné sklony střech nejen bungalovů nad 17° sklonu (podle potřeby lze doplnit těsněním pod kontralatě apod.). Vhodnost použití můžete konzultovat s Poradenstvím PRO-DOMA - Ing. Stanislav Nohavica, Tel.: +420 778 408 314, e-mail: stanislav.nohavica@pro-doma.cz

 

Týká se témat

Zeptejte se specialisty

Poptejte nás

Při poskytování našich služeb nám pomáhají soubory cookie. Využíváním našich služeb s jejich používáním souhlasíte.
Upozornění: Věnujte prosím pozornost upravené sekci Ochrana osobních údajů.
Více informací