• Hrubá stavba

PORFIX AKU

Detaily i velké celky, tvárnice i příčkovky, stropní nosníky i zdicí malta. Díky komplexnímu stavebnímu systému zvládnete cokoli a nemusíte se nijak omezovat.

PORFIX AKU

Bílý vápenopískový PORFIX AKU je skvělý pro bytové domy, vícepodlažní objekty i objekty občanské vybavenosti. Jde o materiál vysokopevnostní, s výbornými akustickými a akumulačními vlastnostmi. Má vynikající technické parametry a je vhodný pro nízkoenergetické a pasivní domy jako sendvičové konstrukce – se zateplením.

Akustika

Vápenopískové produkty PORFIX AKU jsou mimořádné ve svých akustických vlastnostech. Díky jejich složení, lisování a vytvrzování v autoklávu, získávají produkty vysokou objemovou hmotnost, která účinně pohlcuje a tlumí zvukové vlny a zabraňuje jejich přenosu. Použitím vápenopískových produktů lze v objektech výrazně snížit vliv vnějšího rušivého hluku nebo hluku mezi místnostmi a vytvořit tak klidné prostředí se zaručeným soukromím. Vápenopískové zdivo je inteligentní volbou pro zvýšení akustického komfortu a zároveň podporující statické vlastnosti objektu.

Únosnost

Vápenopískové zdivo je také známé svou výjimečnou pevností v tlaku. Tyto produkty, vyrobené z písku, vápna a vody, jak již bylo řečeno procházejí řízeným procesem lisování a vytvrzování v autoklávu, jehož výsledkem je mimořádná pevnost v tlaku, trvanlivost a mechanická odolnost. Jejich přesně navržené složení zajišťuje rovnoměrnou hustotu a minimální smršťování, což zaručuje stabilitu v čase.

Prostor

Díky těmto vlastnostem jsme schopni provádět subtilní (úzké) nosné konstrukce, které nám pozitivně ovlivňují výsledný užitný prostor objektu a zásluhou menších tlouštěk zdiva je podstatně menší spotřeba materiálu, která nám ovlivnit cenu hrubé stavby.

Akumulace

Další z hlavních výhod vápenopískových produktů spojená s objemovou hmotností je měrná tepelná kapacita materiálu, která se výrazně podílí na teplotní stabilitě interiéru. Je výhodné k akumulaci tepla využít právě stavební konstrukce, což v dřívějších dobách byly především stavby s masivními obvodovými stěnami. PORFIX AKU lze ideálně kombinovat jako vysoce únosnou vnitřní stěnu, která je ideálně umístěná v blízkosti zdroje tepla. Z tohoto pramení výhoda zejména pro lehké, sendvičové konstrukce (např. dřevostavby), kde je tepelná akumulace, stabilita obálky budovy velice nízká. Proto se jako vhodný doplněk v interiéru volí právě tzv. „akumulační stěna“ např. z produktů PORFIX AKU.