• Zahrada

Vybudovat parkovací stání zvládnete i svépomocí

BETONOVÁ ZÁMKOVÁ DLAŽBA PATŘÍ POD AUTO

Vybudovat parkovací stání zvládnete i svépomocí

Plánujete stavbu parkovacího stání nebo vjezdu ke garáži? Poradíme vám, jak to zvládnete sami. Můžete tak ušetřit desítky tisíc korun za práci odborných stavebních firem.

VÝBĚR DLAŽBY NEUSPĚCHEJTE

Předpokládejme, že vlastníte osobní auto nebo auta do 3,5 tuny. Pojezdová plocha bude odpovídat této zátěži. Pro povrch parkovacího stání doporučujeme použít zámkovou dlažbu z lisovaného betonu, a to z několika důvodů: je vysoce odolná, relativně levná, je po stranách opatřena zámky zabraňujícím v pohybu a její pokládku zvládne i laik. Navíc na trhu existuje velké množství druhů od různých výrobců.

VÝŠKA DLAŽBY

Při výběru dbejte na to, aby dlažba byla alespoň 60 mm vysoká, to je totiž minimální výška doporučovaná všemi výrobci pro pojezdové účely. Dlažba v hodná k pojezdu je v obchodě opatřena speciální ikonou (vhodnost pojezdu do 3,5 nebo nad 3,5 tuny). V případě občasné frekvence (chalupa) postačí výška 60 mm, při každodenním zatížení doporučujeme dlažbu 80 mm vysokou. 

PEČLIVÁ PŘÍPRAVA ROZHODUJE

Nejdříve je potřeba celý prostor důkladně a přesně vyměřit a upravit podloží, které celou dlažbu nese. Vyměření proveďte vykolíkováním a s ohledem na dořezávání dlažby, kterému se při přesném propočtu lze vyhnout. Dále nezapomeňte, že celá plocha musí mít spád, aby se na parkovišti netvořily kaluže a aby nešla voda do domu. Podloží dlažby tvoří zemina a tři vrstvy kamene o různé frakci. Kámen slouží nejen jako podklad, ale i jako meliorace, díky níž se voda ztrácí do země a v případě mrazů nedochází ke zvedání dlažby.

ZÁKLADY A OBRUBNÍKY

Hloubka výkopu (provedeného ideálně malým bagrem) se pohybuje okolo 50 cm. Dno musí být zhutněné (doporučujeme pokrýt geotextilií proti prorůstání plevele) a kopírovat sklon dlažby. Do takto připraveného staveniště nyní usadíme obrubníky. Ukládáme je do zavlhlého do jedné třetiny výšky a dbáme na to, aby byly ve vodováze (v případě rovného povrchu). 

ŠTĚRKOVÉ VRSTVY

Podkladové vrstvy by měly mít všude stejnou hloubku, jinak hrozí, že se dlažba v budoucnu propadne. První vrstva štěrku o frakci 16/32 mm má mít výšku 25 cm, druhá vrstva menšího štěrku o frakci 8/16 mm bude 15 cm vysoká a třetí vrstva, tvořená jemný štěrkem (2/4 mm), bude mít 3 cm. Všechny vrstvy je nutno též zhutnit vibrační deskou, na poslední dokonale vyrovnanou vrstvu už nesmíte před pokládkou dlažby šlapat.

JDEME DO FINÁLE

Na finální pokládání dlažby a na její spárování si vyberte slunné a suché dny. Samotná pokládka dlažby je velice rychlá. Lze volit z několika vzorů (dlaždice vedle sebe, příčné do tvaru L, cihlově apod.), realizujeme vždy gumovou paličkou a sklon měříme vodováhou. V případě nutnosti řezání dlažby použijte flexu s diamantovým kotoučem. Buďte opatrní, použijte vždy ochranné brýle a chraňte se a své okolí před prachem. Po položení celého povrchu důkladně dlažbu zameťte a zhutněte vibrační deskou s gumovým chráničem. Poté dlažbu zasypte suchým sklářským pískem (frakce 0/4 mm), který vmeťte do spár.