ACO

Image 1

Skupina ACO je výrobcem prvků pro stavebnictví. ACO dosáhlo celosvětově vedoucí postavení v oblasti zpracování polymerického betonu při výrobě systémů odvodnění zpevněných ploch a ve výrobě nerezového odvodnění pro vnitřní použití.

Bezplatný servis pro obchodní partnery a projektanty je zajištěn prostřednictvím našich špičkových technických poradců ve všech regionech České republiky. Distribuci stavebních prvků značky ACO zajišťují odborně školení obchodní partneři.