LAFARGE CEMENT

Image 1

Akciová společnosti Lafarge Cement již od roku 1898 dodává na stavební trhy cementové výrobky a maltovinová pojiva. Vyrábí podle certifikovaného systému managementu kvality dle ČSN EN ISO 9001:2009 a systému environmentálního managementu dle ČSN EN ISO 14001:2005 v závodě v Čížkovicích. Cementy pro obecné použití jsou nejdůležitějšími produkty vyráběné společností Lafarge Cement, a.s. 

Vyráběné sortimenty splňují základní požadavky nařízení vlády č. 190/2002 Sb. konkretizované v harmonizované normě ČSN EN 197-1 ed. 2 Cement - Část 1: Složení, specifikace a kritéria shody cementů pro obecné použití. Dále dodává Multibat PLUS, maltovinové pojivo pro staveništní přípravu malt pro zdění a omítání. Lafarge Cement, a.s. je členem skupiny LafargeHolcim.