SPENNER ZEMENTWERK

Image 1

Spenner Zementwerk Berlin GmbH & Co. KG je výrobcem a dodavatelem širokého sortimentu volně ložených i pytlovaných cementů a suchých maltových směsí, vyráběných výhradně v mateřském závodě v Německu.

Celá produkce je certifikována u VDZ, dozorována a označována značkou CE. Veškeré zboží je dodáváno jako bezchromátové.