TONDACH

Image 1

TONDACH Česká republika s.r.o. je největším výrobcem pálené střešní krytiny v České republice. Výrobní kapacita přesahuje 80 mil. ks pálených střešních tašek za rok.

V současné době zásobuje Tondach ČR svými výrobky kromě České republiky také exportní trhy v Rusku, Polsku, Ukrajině, Slovensku, částečně v Německu, Rakousku.